Vrané nad Vltavou, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:5018:00 Vyzvánění – zvon sv. Markéta »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 Zpívaná Litanie Loretánská »»»»»» Moje Noc
18:3020:00 "V co katolíci nevěří; Humor v církvi dovolen"
Četba proložená živou hudbou a zpěvem »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Z historie kostela a farnosti
Komentovaná prohlídka kostela, varhan a věže, citáty z farní kroniky »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Koncert (varhany, saxofon) »»»»»» Moje Noc
21:0021:30 Střípky víry
Fotografie motivované citáty z Bible a církevních textů »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Z historie kostela a farnosti
Komentovaná prohlídka kostela, varhan a věže, citáty z farní kroniky »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Občerstvení (ochutnávka mešního vína)
Občerstvení v kavárně Stará škola u kostela, ochutnávka mešního vína »»»

Informace o kostele:

Původně gotická stavba s dochovanou románskou apsidou a s gotickým sedlovým portálem vedoucím ze sakristie do věže, byla barokně upravena v 17. století. První písemná zmínka o kostele je v zakládací listině břevnovského kláštera (falsum ze 13. století, hlásící se k r. 993).

 http://www.sborsvjiri.cz/obr 2010/Kostel sv Jiri Vrane m.jpg V apsidě kostela je barokní oltář s obrazem sv. Jiří a nad ním medailon se sv. Václavem. Dominantou kostela je na epištolní straně sousoší kalvárie (kříž, P. Maria, sv. Jan), pocházející ze zrušené kaple sv. Kříže ve Zbraslavi, které získal a vlastnoručně opravil vranský farář P. František Xaver Matošovský v r. 1867. Na evangelijní straně je kopie obrazu Zbraslavské Madony. Na kůru jsou instalovány dvoumanuálové varhany z r. 1942. Ve věži byly původně 4 zvony, které byly v r. 1917 sejmuty a rekvírovány pro vojenské účely. Vrátil se jediný, sv. Markéta.

 

V kostele se konají pravidelné nedělní bohoslužby vždy v 18,00 hod. Od r. 1997 se zde konají koncerty v rámci cyklu Vranské hudební jaro (květen a červen). V r. 2007 byla na jižní stěně instalována nová socha sv. Cecilie, k jejíž poctě se od té doby koná v listopadu rovněž koncert. Tradičními koncerty jsou i poutní a vánoční koncert místního smíšeného pěveckého Sboru sv. Jiří.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 5. 4. 2014):

Ne
18:00
, celý rok, každý týden

https://www.farnost-zbraslav.cz

Adresa kostela: V Zídkách

GPS: 49°56'23.302"N, 14°23'17.570"E

Návaznost na dopravu:

Doprava do Vraného: vlakem ČD, trať č. 210, autobusem PID č. 314, 338, 360, 361, 390 do zastávky „Jíloviště–Výzkumný ústav“ a následně přívozem na pravý břeh Vltavy (přívoz převáží jen v pracovní dny do 18,45 hod.), na kole po cyklostezce č. A2 (8100) z Prahy - Zbraslavi.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Marek Dobruský

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zvole, kostel sv. Markéty - 3.2 km
Trnová, kostel sv. Ducha - 4.2 km
Černošice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 7.5 km
Černošice, modlitebna CB - 7.9 km
Líšnice, kostel Všech svatých - 9.3 km
Štěchovice, kostel sv. Jana Nepomuckého - 9.7 km
Třebotov, kostel sv. Martina - 11.5 km
Jílové u Prahy, kostel sv. Vojtěcha - 12.3 km
Dobřichovice, kaple sv. Judy Tadeáše, zámek - 12.4 km
Ořech, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 13.1 km