Plzeň, pravoslavný chrám sv. Anny

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:3019:00 Zahájení a přivítání účastníků »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Povídání o historii kostela »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 Melodica - sborový zpěv
Sbor Melodica zapívá Ave verum corpus od W.A.-Mozarta, Messe Breve od Charlese Gounoda, Tebe poem od Bortnianského a na závěr Cantate Domino, Cum decore. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Historie pravoslaví v českých zemích »»»»»» Moje Noc
20:3023:30 Možnost volné prohlídky »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Dějiny pravoslaví v České republice od začátku První republiky »»»»»» Moje Noc
23:3023:55 Modlitba za město a požehnání »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:


Kostel a klášter byl postaven plzeňským architektem Jakubem Augustonem mladším. Žil v letech 1670 až 1735. Vyučen byl štukatérem, ale stal se předním plzeňským stavebním podnikatelem. Postavil i jiné důležité plzeňské stavby – například dnešní biskupství, Gerlachovský dům v Dřevěné ulici, solnici (zbořená) a dostavěl františkánský klášter a kostel. Je v kostele pohřben spolu s manželkou Zuzanou.
Kostel má jednotné zařízení, které bylo pořízeno před polovinou 18. století. Autor není znám. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Anně, boční oltáře jsou zasvěcené Panně Marii, sv. Aloisovi a sv. Dominikovi. Celek doplňují oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Kateřini Ricci. Velmi cenná je i kazatelna a intarsované lavice. Umělecká úroveň barokního vybavení je vysoká a vyvážená.

Po roce 1952 byl zřízen ikonostas, který je nutnou součástí pro pravoslavný ritus.

Chronologie
1711 hraběnka Kateřina Vratislavová z Mitrovic vykoupila domy u Litické brány pro stavbu
kláštera
1712 položení základního kamene, komunita dominikánek zatím v soukromém domě
1714 dominikánky uvedeny do nového kláštera
1735 dostavěn kostel a vysvěcen
1782 po 70 letech existence byl klášter v rámci josefinských reforem zrušen
1786 klášter s kostelem kupuje město Plzeň, které zde zřídilo hlavní školu a gymnasium
1804 gymnasium převzali premonstráti z Teplé a rozšířili jej o filosofická studia
1878 v několika místnostech nové městské muzeum
1924 zrušeno gymnasium premonstrátů, klášter využíván pro byty a sídlo různých podniků
1950 v klášteře zřízena Státní studijní knihovna (dnes Státní vědecká knihovna)
1952 kostel zapůjčen pravoslavné církvi
1953 zahájena rekonstrukce klášterní budovy, (do 1959)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 8. 2015):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden, svatá liturgie

www.facebook.com.pravoslavna.plzen

Adresa kostela: Bezručova ulice

GPS: Loc: 49°44'44.079"N, 13°22'33.178"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: otec Jan Polanský

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje - 0.3 km
Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Plzeň, kostel Korandova sboru ČCE - 0.5 km
Plzeň-Plzeň 3, ECM Sbor Maranatha - 0.6 km
Plzeň, modlitebna Církve bratrské - 0.9 km
Plzeň-Bory, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.9 km
Plzeň, kostelík U Ježíška - 1.1 km
Plzeň, kostel západního sboru ČCE - 1.2 km
Plzeň-Slovany, kostel sv. Mikuláše - 1.2 km
Plzeň-Roudná, kostel Všech Svatých - 1.4 km