Malšovice-Javory, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0022:00 komentované prohlídky »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Dne 1. srpna 1748 žádali zdejší farníci o povolení, aby mohli si postavit kapli z kamene, zasvěcené svátku svatého opata Prokopa. Farníci tohoto světce ctili a modlili se k němu o dobrou úrodu. Postavení kaple bylo povoleno a biskupem litoměřickým na svatého Prokopa roku 1749 byla vysvěcena. Roku 1772 byla kaple zvětšena, sakristie a dřevěná věž byla přistavěna, kde byly hodiny a dva zvony, vznikl tak malý kostelík. Kostelík po roce 1945 přestal sloužit svému účelu a byl postupně zdevastován. Část vnitřního zařízení byla převezena do jiných kostelů. V posledních letech  však díky aktivitě farnosti i místních obyvatel postupně probíhaly opravy, v loňském roce byly dokončeny opravou interiéru. Přesto, že kostelík  nyní neslouží k pastoračním účelům, koná se zde 1x do roka na svátek patrona kostela poutní bohoslužba. Je snaha kostelík oživit i konáním kulturních akcí, na tom se podílí jak obec Malšovice, tak Iniciativa pro naše kostelíky - Ostrov  

 

 

 

 

www.zamekdecin.cz

GPS: Loc: 50°43'47.459"N, 14°8'1.13"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

 

 

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petra Nedvědová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Jílové, kostel Nejsvětější Trojice - 4.8 km
Děčín-Bynov, kostel Panny Marie - 5.9 km
Děčín-Chrást, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého - zámek - 7.0 km
Děčín-Bělá, kostel sv. Františka Xaverského - 7.3 km
Děčín-Podmokly, Evangelický kostel - 8.1 km
Děčín-Rozbělesy, kostel sv. Václava - 8.2 km
Děčín-Podmokly, modlitebna Husova sboru - 8.2 km
Děčín-Podmokly, kostel Sv. Františka z Assisi - 8.4 km
Děčín-Červený vrch, modlitebna Církve bratrské - 9.4 km
Děčín, kaple sv. Jiří - zámek - 9.7 km