Děčín-Chrást, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého - zámek

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0023:00 komentované prohlídky kaple
V mezičase mezi koncerty možnost prohlídky kaple s výkladem. »»»
»»» Moje Noc
18:3019:30 koncert žáků ZUŠ Děčín
Společný koncert žáků ZUŠ Děčín, obor hra na kytaru a sborový zpěv. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:30 IMPIRA
Koncertní vystoupení houslového souboru IMPIRA, ve kterém účinkuje 10 - 30 houslistů různého věku. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

   

Původní drobná barokní kaple vznikla na tomto místě již roku 1723 z prostředků a iniciativy rozběleských farníků a jejich faráře France Johanna Zinckeho. Nejvýznamnější součástí její výzdoby se stala galerie soch Čtrnácti pomocníků a šesti Ctností litoměřického sochaře Josefa Fischera. Po prvotním nadšení ovšem kaple většinou jen živořila a ožívala jen na svátky svého patrona.

Roku 1822 přešel objekt pod patronát rodu Thun-Hohensteinů, který zde nechal zřídit svou rodinnou kryptu. V letech 1870–1872 byla původní kaple rozebrána a na jejím místě vznikla podle plánů vídeňského architekta Friedricha Schmidta současná novogotická stavba. Vedením stavby byl pověřen tehdy začínající Josef Mocker. Členové rodiny Thun-Hohensteinů zde byli pohřbíváni až do roku 1935.

Po válce zůstal objekt stranou zájmu a trpěl častými útoky vandalů. Ty si nakonec vynutily exhumaci ostatků a jejich přenesení do krypty kostela Povýšení sv. Kříže. Také barokní sochy musely být z ohradní zdi přemístěny do interiéru. V roce 1998 byla v kapli instalována expozice k dějinám objektu.

V letech 2001 až 2008 mělo kapli pod svým partonátem občanské sdružení Iniciativa pro děčínský zámek. Objekt otevřelo veřejnosti, zavedlo v něm pravidelnou průvodcovskou službu a vydalo propagační materiály ve snaze tuto významnou, ale stále poněkud opomíjenou památku výrazněji prezentovat a přiblížit ji jak návštěvníkům města tak jeho obyvatelům.

Od června 2008 kapli spravuje příspěvková organizace Zámek Děčín.

Otevřeno:
květen–září: sobota, neděle a svátky 13:00–18:00

www.zamekdecin.cz

GPS: Loc: 50°46'1"N, 14°11'15"E

Návaznost na dopravu:

MHD linka č. 10, směr Krásný Studenec, zasávka U Kaple

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petra Nedvědová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Děčín-Podmokly, Evangelický kostel - 1.2 km
Děčín-Podmokly, modlitebna Husova sboru - 1.3 km
Děčín-Podmokly, kostel Sv. Františka z Assisi - 1.4 km
Děčín-Rozbělesy, kostel sv. Václava - 1.6 km
Děčín-Červený vrch, modlitebna Církve bratrské - 2.4 km
Děčín, kaple sv. Jiří - zámek - 2.7 km
Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže - 3.2 km
Děčín-Bělá, kostel sv. Františka Xaverského - 3.2 km
Děčín-Staré Město, sborový dům Církve Křesťanská společenství - 3.3 km
Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje - 3.4 km