Praha 1 - Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora

Program Noci kostelů 25. května 2018

20:0000:00 Otevření kostela »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Moře světel
Tradiční salvátorský světelný objekt vytvořený ze svíček ve starém presbytáři. Svíčky jsou k dispozici před svatostánkem, informace k postupu rozsvěcení poskytne služba na místě. »»»

»»» Moje Noc

Pouť světla přes Karlův most
Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou poutí s rozsvícenými svícemi přes Karlův most mezi akademickým kostelem Nejsv. Salvátora na Křižovnickém náměstí a augustiniánským kostelem sv. Tomáše na Malé Straně. Svíčky a průvodní text na c »»»

»»» Moje Noc

Via Sancta Clementina
Prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta Paralelní ulice, částečná vzpomínka na zašlé časy, kdy bylo Klementinum jedním objektem. »»»

Informace o kostele:

Římskokatolická akademická farnost Praha

Jsme otevřené společenství věřících křesťanů, které se snaží vzít vážně zvěst evangelia a prohlubovat svůj život z víry. Podporujeme ekumenismus a mezináboženský dialog a chceme být blízko těm, kdo touží po vzácných životních hodnotách.

Římskokatolická akademická farnost působí v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora od roku 1990 pod vedením Mons. Prof. Tomáše Halíka. Primárně slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, ale je k dispozici všem, kdo hledají duchovní domov.

Duchovní správa:

farář: Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D

farní vikáři: P. Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ

pastorační referent: ThLic. Mgr. Martin Staněk

V naší farnosti působí

Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) - předseda Petr Barborka

Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie (CSTF) - sestra Denisa Červenková

CSTF Centrum teologie a umění při KTF UK (CTU) - Norbert Schmidt

 

O historii kostela více zde: http://www.farnostsalvator.cz/historie-farnosti

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 11. 5. 2015):

Út
19:00
, ve školním roce, každý týden
Ne
14:00
, ve školním roce, každý týden
20:00
, celý rok, každý týden

www.farnostsalvator.cz

Adresa kostela: Křižovnické nám.

GPS: 50°5'10.259"N, 14°24'53.100"E

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská

bus 207 - zastávka Staroměstská

tram 17, 18 - zastávka Staroměstská 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marta Mills

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Františka z Assisi - 0.1 km
Praha 1 - Staré Město, kaple Nanebevzetí Panny Marie (Vlašská kaple) - 0.1 km
Praha 1 - Staré Město, katedrála sv. Klimenta - 0.1 km
Praha 1 - Staré Město, rotunda Nalezení sv. Kříže - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Bartoloměje - 0.4 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Voršily - 0.5 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Mikuláše - 0.6 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Martina ve zdi - 0.6 km
Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora - 0.7 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Ducha - 0.7 km