Cheb, františkánský kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

20:0022:00 AMBROSIA - divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten
Divadelně-interaktivní výstava o sv. Ambrožovi a pokání císaře Theodosia pro 9 hereckých exponátů.. Netradiční inscenace, během níž diváci individuálně na vlastní pěst objevují a skládají jednu z nejstarších dochovaných jezuitských her na našem území »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel je součástí kláštera minoritů, který založili měšťané Hechta z Podhradu a Honnigara ze Seeberku, někdy před rokem 1247. Stavby konventu, které byly postaveny bezprostředně po jeho založení, byly i s kostelem zničeny během velkého požáru celého města v roce 1270. Již 26. dubna 1285 byl však za přítomnosti krále Rudolfa Habsburského vysvěcen řezenským biskupem Heinrichem nový kostel ve jménu Zvěstování Panny Marie. O čtyři dny později proběhla v jeho zdech svatba českého krále Václava II. s Rudolfovou dcerou Guttou. Po husitských válkách klášter upadal, papežskou bulou z roku 1463 byla provedena jeho reforma na františkánský. Doba rozkvětu kláštera spadá na počátek 18. století. Z té doby pochází i dnešní podoba. Stavební úpravy probíhající v letech 1707-33 daly areálu dost nevýraznou podobu. Františkáni přečkali i nepříznivou dobu josefínských reforem a tak definitivně ukončili své působení v Chebu až roku 1951, kdy byl žebravý řád z kláštera vyhnán. V roce 1991, byl klášter i kostel, které za socialismu značně zchátraly, vrácen církvi. Ta ho odprodala městu a v současné době se zde konají nejrůznější kulturní akce a výstavy.  

www.cheb.cz

Adresa kostela: Františkánské náměstí 12

GPS: Loc: 50°4'39.877"N, 12°22'4.537"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: PhDr. Tomáš Dostál

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Cheb, kostel sv. Kláry - 0.1 km
Cheb, modlitebna Bratrské jednoty baptistů I - 0.3 km
Cheb, kostel sv. Václava - 0.3 km
Cheb, modlitebna CASD společenství Sedmička - 0.4 km
Cheb, kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty - 0.4 km
Cheb, Husův sbor - 0.4 km
Cheb, farní dům - farní sál - 0.4 km
Cheb, kaple sv. Jana - farní dům - 0.4 km
Františkovy Lázně, Chrám svaté kněžny Olgy - 4.9 km
Františkovy Lázně, Evangelický kostel sv. Petra a Pavla - 5.3 km