Teplá, klášterní kostel Zvěstování Páně

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:3019:00 Prohlídka kostela
podrobná prohlídka kostela s průvodcem »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Restaurování hlavního oltáře
přednáška o probíhající rekonstrukci »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Atributy světců
Přednáška o životě svatých a o jejich zobrazování na příkladu soch z hlavního oltáře. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Beseda, občerstvení
Kromě možnosti položit přednášejícím otázky budou mít návštěvníci také možnost prohlédnout si i konventní kapli a další prostory kláštera. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:Klášterní kostel tepelského premonstrátského kláštera je původně románskou stejnolodní bazilikou s dvouvěžovým průčelím, příčnou lodí a dvěma apsidami a patří mezi největší a nejstarší objekty tohoto typu na našem území. Jeho stavba byla ukončena kolem r. 1232, kdy byl slavnostně vysvěcen. Současná podoba kostela je výsledkem úprav provedených v období od konce 13. do 1. poloviny 20. století, vyjma renesance zde dnes nalezneme všechny stavební a umělecké slohy od románského po historismus.
Výzdobě chrámového interiéru dominují barokní truhlářské práce, bíle štafírované a zlacené sochy, oltáře z umělého i pravého mramoru a pestré nástropní malby. Dvě kruchty nesou funkční barokní varhany, v severní kapli se nachází pozoruhodný novorománský oltář s relikviářem zakladatele kláštera bl. Hroznaty, vprostřed kněžiště kamenná románská rakev, v níž byl světec pohřben, a v severním rameni příčné lodi jeho sochařský epitaf. Kostel je patrně největší galerií děl význačného barokního sochaře F. I. Platzera. Chrám má pět zvonů v průčelních věžích a malý zvonek v sanktusové věžičce nad presbytářem; na jeho fasádě je možno kromě množství románských a gotických detailů spatřit i pozůstatky barokních slunečních hodin.
Klášterní kostel Zvěstování Páně plní zároveň funkci farního kostela farnosti Klášter Teplá, jeho duchovním správcem je vždy člen Kanonie premonstrátů Teplá. Kostel Zvěstování Páně je místem posledního odpočinku patrona plzeňské diecéze, bl. Hroznaty.
Kostel se nachází přímo naproti hlavní vstupní bráně areálu, turistům je mimo dobu konání mší, chórových modliteb a církevních obřadů přístupný v rámci návštěvní prohlídkové trasy, a to od února do prosince. Mše svatá v klášterním kostele se koná každou neděli od 10.00 hodin.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 5. 2016):

So
15:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností, - V KONVENTNÍ KAPLI. Sobotní mše svatá je obětována za poutníky.
Ne
10:00
, celý rok, každý týden, - Farní Mše svatá v opatském kostele Zvěstování Páně

www.klastertepla.cz

GPS: Loc: 49°57'59.677"N, 12°52'41.125"E

Návaznost na dopravu:

cca 1 km od železniční stanice Teplá na trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary
cca 2 km z města Teplá od zastávky autobusu na náměstí
možnost parkování vozidel před areálem (neplacené parkoviště)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: M. Novotná

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Cheb, modlitebna CASD společenství Sedmička - 56.3 km
Cheb, farní dům - farní sál - 56.4 km
Cheb, kaple sv. Jana - farní dům - 56.4 km
Cheb, kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty - 56.5 km
Cheb, kostel sv. Kláry - 56.6 km
Cheb, kostel sv. Václava - 56.6 km
Cheb, františkánský kostel Zvěstování Panny Marie - 56.7 km
Cheb, Husův sbor - 56.7 km
Cheb, modlitebna Bratrské jednoty baptistů I - 56.8 km
Františkovy Lázně, Chrám svaté kněžny Olgy - 59.2 km