Uherský Brod, chrám Mistra Jana Husa - CČSH

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:3019:45 Duch svatý a my dnes
večerní pobožnost »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Žil mezi námi
farář Rudolf Babula očima profesorky PhDr. Miroslavy Polákové, Ph.D. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Z historie CČSH v Uh. Brodě
Tereza Hladišová vybírá z farní kroniky »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Závěrečné požehnání v kostele NPPM
Přímluvná modlitba za vaše přání a prosby a závěrčné ekumenické požehnání městu a jeho obyvatelům »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Chrám Mistra Jana Husa, do roku 1920 kostel svatého Jana Křtitele, je jednou z nejstarších památek města. Jeho vznik je datován do 13. století, první písemná zmínka je z roku 1248 a týká se plebána jménem Wirnto. V roce 1494 dokončil Pavel Sekaný gotickou přestavbu chrámu, roku 1589 přistavěl Mikuláš Lorek renesanční věž (viz nápis nad vstupem do chrámu).
Péčí Jana Václava Polontia získává chrám svou barokní trojlodní podobu. Od roku 1733 už slouží jen jako kostel filiální, roku 1784 je odsvěcen. Po odsvěcení slouží jako sklad munice, obilnice i hasičská zbrojnice. V letech 1898-1920 je v boční lodi umístěno regionální muzeum. Od 12. 12. 1920 se tu znovu začínají konat bohoslužby; jako Chrám Mistra Jana Husa kostel převzala do své péče Církev československá (husitská).

 

 

                   
V chrámu se nacházejí nejstarší obrazové památky Uh. Brodu. Z první poloviny 14. století je fragment na levé straně Vítězného oblouku (snad apoštolové Pavel a Matouš), z druhé poloviny 15. století je freska znázorňující v dolní části blahoslavenou Pannu Marii a zobrazení kostlivce ležícího v rakvi v horní části fresky připomíná pomíjivost lidského života; dochovaný je i nápis: „uderži hodina tvoja“. Na stropě chrámu najdeme 4 barokní fresky z konce 17. století (korunovace Panny Marie, Sv. Václav, křest Krista a zápas svatého Jiří s drakem). Od roku 1975 je v presbytáři umístěn kříž s trpícím Kristem; dílo luhačovického rodáka Jiřího Beránka.

V zahradě za chrámem je od roku 1719 kaple Nejsvětější Trojice, postavená roku 1719 k uctění památky obětí morové epidemie (1715). Chátrající kapli v roce 1940 opravila Církev československá; dnes tato kaple slouží jako depozitář kolumbária.
Při archeologickém výzkumu roku 2008 bylo odryto původní zdivo ze 13. století (zpřístupněno pod prosklením) a pod podlahou chrámu bylo objeveno větší množství kostrových hrobů z pozdního středověku (14. stol.) a raného novověku (především obětí válečných událostí 16. – 17. stol.). Před presbytářem byla objevena barokní zděná hrobka hluboká 210 cm (nalezeny kosti, kožený střevíc, část roucha, růžence, medailonky). Otevřena a zadokumentována byla rovněž krypta na severní straně presbytáře, v níž je od roku 1739 v zeleném rouchu s křížkem a růžencem pohřben uherskobrodský děkan a poslední farář kostela pater Jan Trchalík.

Náboženská obec Církve československé husitské                               Farářka Iva Pospíšilová
Bří Lužů 290                                                                                 e-mail: odpadovca@seznam.cz
68801 Uherský Brod                                                                      telefony: 572633366, 608463784

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 5. 2017):

St
17:15
, ve školním roce, každý týden, biblická hodina + pobožnosti dle církevního roku
Ne
8:45
, celý rok, každý týden, bohoslužba v Chrámu MJH, v zimním období v modlitebně Husova domu

Adresa kostela: Bří Lužů

GPS: 49°1'20.879"N, 17°38'53.307"E

Návaznost na dopravu:

Do Uherského Brodu se dostanete vlakem, autobusem, město leží na trase E 50.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iva Pospíšilová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Uherský Brod, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Uherský Brod, kostel Neposkvrněného početí P. Marie - 0.4 km
Březolupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 12.4 km