Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:3019:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů »»»»»» Moje Noc
19:4019:45 Vyzvánění katedrálních zvonů »»»»»» Moje Noc
19:4520:15 Koncert duchovní hudby - Antonín Dvořál: Biblické písně op. 99
Zpívají Cantores Gradecenses, varhany Josef Zadina »»»
»»» Moje Noc
20:1521:00 Prohlídka interiéru katedrály
provázejí katedrální farníci »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Svatí v katedrále
komentovaná prohlídka Ing. arch. Jana Falty »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Koncert duchovní hudby - Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99
Zpívají Cantores Gradecenses, varhany Josef Zadina. »»»
»»» Moje Noc
22:3022:50 Prohlídka interiéru katedrály
provázejí katedrální farníci »»»
»»» Moje Noc
22:5023:00 Závěrečná modlitba s požehnáním, rozloučení »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost přihlásit se na konkrétní čas na prohlídku zvonů, věží a půdních prostor katedrály na sobotu 2. června t. r. »»»

»»» Moje Noc

Pro případné dotazy bude po celou dobu k dispozici kněz a řeholní sestry »»»

»»» Moje Noc

V průběhu večera zazní v kapli sv. Klimenta varhanní hudba. »»»

»»» Moje Noc

Výstava fotografií ze života farnosti »»»

»»» Moje Noc

Výstava liturgických předmětů a oděvů v kapli sv. Michala »»»

Informace o kostele:

Katedrální kostel sv. Ducha stojí na náměstí v Hradci Králové již od roku 1307, kdy ho dala založit královna Eliška Rejčka. Ačkoliv se hned zkraje nevyhnul katastrofě v podobě požáru, byl opraven a v roce 1360 byla dotvořena jeho dnešní silueta s dvěma mohutnými věžemi. Za třicetileté války byl kostel vypleněn Švédy, v roce 1664 jej papež Alexandr VII. povýšil na katedrálu v souvislosti se založením královéhradeckého biskupství. Koncem 18. století byly provedeny poměrně necitlivé zásahy v barokním stylu, ovšem snahu vrátit kostelu původní podobu přinesla přestavba z let 1864-1874, kterou vedl architekt F. Schmoranz. Dnes tak můžete na vlastní oči spatřit cihlovou katedrálu s 50 m dlouhým, 25 m širokým a přes 20 m vysokým trojlodím, na něž navazuje dlouhý, pětiboce uzavřený presbytář. Z vybavení interiéru je nejvzácnější cínová křtitelnice z roku 1406, kořist husitských vojsk získaná z podlažického kláštera, dále pseudogotický pískovcový oltář v jižní lodi s pozdně gotickými malbami nebo obraz sv. Antonína od Petra Brandla z roku 1730. Dvě mohutné kostelní věže nesou několik zvonů, z nichž největší a nejstarší jsou Orel (1496) a Žebrák (1538).

Více informací o katedrále na Historie

Velikonoce 2012 v královéhradecké diecézi

Mše svaté v katedrále:

 

Pondělí – sobota: 18:30 (v květnu v 7.00) Neděle: 6:30, 9:30, 11:00

 

Možnost prohlídky katedrály:

 

Úterý – pátek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00  

Kontakt:

 

Římskokatolická farnost - děkanství Hradec Králové I. náměstí Jana Pavla II. 58/4 500 03 Hradec Králové Tel: 495 511 353 e-mail: dekanstvi@dekanstvihk.cz

www.dekanstvihk.cz

Adresa kostela: Náměstí Jana Pavla II.

GPS: Loc: 50°12'31.46"N, 15°49'51.135"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Trolejbusem č. 6 z Terminálu na zastávku Adalbertinum.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radek Vohlídka

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hradec Králové, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Hradec Králové, sbor kněze Ambrože CČSH - 0.8 km
Hradec Králové, kostel Českobratrské církve evangelické - 0.9 km
Hradec Králové - Pražské Předměstí, kostel Božského Srdce Páně - 1.8 km
Hradec Králové - Pouchov, kostel sv. Pavla - 2.8 km
Hradec Králové - Třebeš, kostel sv. Jana Křtitele, Kopec Sv. Jana - 3.1 km
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, kostel sv. Antonína - 4.2 km
Hradec Králové - Kukleny, kostel sv. Anny - 5.0 km