Litoměřice, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 25. května 2018

08:0013:30 Den kostelů - Vítejte v kostele - program pro školy- pro objednané třídy
Prohlídka kostela Všech svatých v délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby pro žáky ZŠ. Začátky prohlídek odpovídají začátku vyučovací hodiny. Prohlídky objednávejte na tel. 774335448 »»»
»»» Moje Noc
14:0018:00 Otevřený kostel
Kostel otevřený všem, kdo by rádi přišli odpoledne - nahlédnout, spočinout, meditovat »»»
»»» Moje Noc
16:0017:00 Modlitby matek - modlitby maminek naší farnosti
Společná modlitba maminek a všech příchozích za smíření a klid ve vztazích a v rodinách, za odpuštění, za lásku. Možnost ztišení a zanechání vzkazů a modliteb ve schránce na oltáři. »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá s varhanní hudbou
Mše svatá za město Litoměřice a za oběti všech válečných konfliktů a za jejich ukončení - varhanní hudba J. Pulda »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Ministrabit Deo - představení úlohy ministrantů
představení úlohy ministrantů a pozvánka na souběžnou výstavku liturgických předmětů »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Vystoupení sboru Páni kluci
Vystoupení sboru Páni Kluci »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Varhany předmětem Vašeho zájmu
Varhanní hudba a prohlídka varhan. Hostující varhaník: Martin Maxmilián Kaiser »»»
»»» Moje Noc
21:0022:00 Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends
Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends »»»
»»» Moje Noc
22:0023:00 Promítání filmu – Tíha oběti – o životě a těžké době kadinála Štěpána Trochty
Promítání filmu – Tíha oběti – o životě a těžké době kadinála Štěpána Trochty »»»
»»» Moje Noc
23:0023:45 Horam Dei - Boží hodiny - Hudba, duchovní texty.
Hodiny, na které nezapomenete! Hudba, duchovní texty. »»»
»»» Moje Noc
23:4500:00 Závěrečné požehnání, uzavření kostela
Závěrečná modlitba s požehnáním »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Prohlídka kostela
Prohlídka kostela Po celou dobu programu je kostel otevřen a je možná prohlídka kostela (s ohledem na mši. sv.), setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími. Možnost zanechání osobních přání, proseb a vzkazů a modliteb ve zvláštní schr »»»

Informace o kostele:


Děkanský kostel Všech svatých


 Adresa: Mírové náměstí


Poprvé je připomínán v roce 1235. Jsou zde nejstarší známé části zdiva v Litoměřicích - několik zazděných oken ze 13. století. Před polovinou 14. století byl součástí městského opevnění. Z této doby pochází i gotická věž vysoká cca 54 m, poprvé připomínaná v r. 1341, která byla upravena v letech 1501-17 mistrem Jiříkem z Plzně. Její zděný ochoz se čtyřmi nárožními věžičkami je až z r. 1584. Věžní hodiny pocházejí z roku 1554. Pozoruhodná stanová střecha kostela vznikla až roku 1570 za vedení mistra Valentina Schneidera. V roce 1612 byla stavba prodloužena po dnešní průčelí. Giulio Broggio obnovil koncem 17. století kapli sv.Barbory a postavil kapli sv.Rocha. Jeho syn Octavio provedl barokizaci této gotické stavby v l. 1718 - 19. Sochařské a štukatérské práce prováděli Franz (František) Tollinger a Petr Antonius Bianchi. Hlavní oltář postavil syn O.Broggia - Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce. Pozoruhodným obrazem zde je "Kristus na hoře Olivetské" od tzv. Litoměřického mistra z poč. 16. století. U jižní stěny kostela je socha P.Marie s Ježíškem z r. 1680 na paměť morové epidemie. Kolem kostela býval až do r. 1790 hřbitov. Přímo v kostele jsou mimo jiné pohřbeni stavitelé Giulio a Octavio Broggiovi. Přibližně roku 1350 zde začal kázat Konrád Waldhauser, než byl r. 1360 povolán Karlem IV. do Prahy.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 3. 2014):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden

www.farnost-litomerice.cz/

Adresa kostela: Mírové náměstí

GPS: 50°32'0.698"N, 14°8'0.251"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdenka Kirbsová, tel: 774 335 448

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie - 0.1 km
Litoměřice, kostel sv. Jakuba, klášter - 0.1 km
Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele - 0.3 km
Litoměřice, kostel sv. Ludmily, klášter - 0.3 km
Litoměřice-předměstí, modlitebna CASD - 0.4 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 0.4 km
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Evangelické církve metodistické - 0.5 km
Litoměřice, katedrála sv. Štěpána - 0.6 km
Litoměřice-Předměstí, Bratrská jednota baptistů - 0.6 km
Litoměřice-Předměstí, kostel sv. Vojtěcha - 0.7 km