Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Program Noci kostelů 25. května 2018

15:0023:55 Otevřená svatojánská věž
Ve věži je připravena nová instalace podivuhodných společenských her a postaviček vytvořených Jiřím Šebestou. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 Varhanní preludium
Varhany rozezní Josef Žižka ml. »»»
»»» Moje Noc
18:0023:55 Ochutnávka mešních vín pod věží »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Přivítání a duchovní slovo - P. Jozef Novák ml. »»»»»» Moje Noc
19:3020:30 Prohlídka a výklad o historii kostela
Exkurz do bohaté historie s komentovanou prohlídkou interiéru. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Koncert skupiny HROZEN
Písně spojující nespojitelné a popisující nepopsatelné. Tóny lahodné i svíravé. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Čtené kázání z historické kazatelny
Četba aktuálního kázání s využitím historické kazatelny, která se už běžně ke kázání nepoužívá. »»»
»»» Moje Noc
22:0023:00 Noční prohlídka a výklad o historii kostela
Exkurz do historie a komentovaná prohlídka kostela. »»»
»»» Moje Noc
23:0024:00 NOC CHVAL
Noční chvály se skupinou EFRÉM. Meditace i dynamické chvály. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Svíce a přímluva
Možnost zapálení svíce s přímluvou za konkrétní osoby »»»

Informace o kostele:

Farní kostel sv. Jana Křtitele byl založen asi v polovině 14. století. První zmínka o něm pochází z roku 1447, kdy nacházíme v seznamu far, které odvedly svatopetrský halíř, i faru frýdeckou. Listinou knížete Kazimíra II. z roku 1490 bylo u tohoto kostela zřízeno místo kaplanské a 1. srpna 1604 potvrdil pán Frýdku Bartoloměj Bruntálský z Vrbna příjmy frýdeckého faráře z vrchnostenských důchodů.

Kostel utrpěl vícekrát škody požárem. Poprvé roku 1592, podruhé v roce 1673, když udeřilo do kostelní věže a střecha nad ní shořela. Obrovský požár zachvátil naše město 12. dubna 1688 a zničil farní kostel, faru, školu, částečně i zámek a předměstí. Od svých farníků, z nichž většina byla požárem hospodářsky zničena, nemohl tehdejší farář Jindřich Samuel Wolf očekávat vydatnější pomoc. Proto organizoval sbírky v širokém okolí i sám přispěl z vlastních prostředků, a tak se mu podařilo dosáhnout toho, že během dvanácti let byly zahlazeny obrovské škody na církevním majetku způsobené požárem. Obnovil farní kostel, přistavěl k němu kapli sv. Kříže, vystavěl nové oltáře a ze zvonů zničených ohněm dal ulít nový velký zvon. Také znovu vystavěl farní budovu, takže byl nazván druhým zakladatelem farního kostela a fary.

Současná architektura farního kostela má gotické jádro z 2. poloviny 14. století přestavěné po vylíčených požárech.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2015):

Po
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnostfrydek.cz

Adresa kostela: Farní

GPS: 49°41'11.05"N, 18°20'55.087"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Přikryl

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Frýdek-Místek, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku - 0.4 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jošta ve Frýdku - 0.5 km
Frýdek-Místek, evangelický kostel - 0.9 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jakuba v Místku - 1.3 km
Frýdek-Místek, kostel Všech svatých v Místku - 1.5 km
Frýdek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla v Místku - 1.6 km
Frýdek-Místek, modlitebna Církve bratrské ve Výměníku - 1.9 km
Frýdek-Místek, modlitebna CASD - 2.2 km
Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.3 km
Staré Město, kostel sv. Josefa - 2.4 km