Hranice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:5018:00 Zvony
Zahájení Noci kostelů 2017 vyzváněním zvonů. »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Májová pobožnost »»»»»» Moje Noc
18:3020:45 Stoupej k výšinám
Prohlídka kostelní věže »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Hranický dětský pěvecký sbor
Koncert Hranického dětského pěveckého sboru, diriguje Petra Šeinerová »»»
»»» Moje Noc
19:0021:00 Charita Hranice
Prezentace činnosti ve farnosti v boní kapli P. Marie Bolestné. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Chrámem zní baroko
Pásmo barokní hudby v podání smyčcového kvarteta a varhan »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Komorní sbor Cantabile »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 Malý večerní koncert
Známé melodie soudobé poulární a filmové hudby. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Hudba 17. stol. (varhany a smyčce) »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Večerní adorace a požehnání městu »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele se nachází v centru města na Masarykově nám. Pozdně barokní klasicizující kostel byl navržen v ateliéru brněnského dietrichštejnského architekta Františka Antonína Grimma v roce 1752. Výstavbu provedl mezi léty 1754 - 1763 Jakub Antonín Slováček ze Židlochovic. Impozantní stavba zcela pozměnila proporce náměstí a okolních jednopatrových domů. Vyniká především vypjatým průčelím s věží. Na jejím štítě je zavěšen dietrichštejnský znak. Výzdoba kostela pochází většinou jednotně z 60. let 18. století. Na hlavním oltáři je monumentální obraz Stětí sv. Jana Křtitele od brněnského malíře Josefa Sterna z roku 1762, v nástavci oltáře je obraz Bůh Otec trůnící v oblacích. V lodi kostela jsou dvě dvojice protějškových oltářů. Štukové plastiky první oltářní dvojice vytvořil Jan Adam Nesmann, kdežto obrazy Madony s dítětem a sv. Annou a obraz sv. Jiří je od Josefa Františka Pilze z Olomouce. Na protějším oltáři jsou od Josefa Sterna obraz smrti sv. Josefa a v nástavci obraz archanděla Michaela. Druhou dvojici oltářů z let 1772 – 1773 zdobí plastiky od Václava Böhma a obrazy od dvorního malíře Johanna Nepomuka Steinera, stejně jako obraz Kristova křtu u křtitelnice: obraz Krista na Olivové hoře v nástavci doprovází vyobrazení krále Davida, oltář sv. Jana Nepomuckého zobrazuje Zpověď královny Žofie a v nástavci má obraz sv. Kateřiny Sienské. Na výzdobě oltářů se podíleli také sochař František Ondřej Hirnle a řezbář a štukatér František Gallaš. Varhany zhotovil v roce 1767 Jan Výmola.Současné varhany mají již kovové píšťaly.Poslední generální oprava byla uskutečněna v roce 1995.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 5. 2014):

Po
18:00
, letní čas, každý týden, Zimní čas 17:30
Út
7:00
, ve školním roce, každý týden, O prázdninách 8:00
St
8:00
, celý rok, každý týden
Čt
8:00
, celý rok, každý týden, letní čas 18:00, zimní čas 17:30
8:00
, celý rok, každý týden
So
16:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
8:30
, celý rok, každý týden, 10:00, 18:30 celý rok

http://farnosthranice.cz/

GPS: Loc: 49°32'51.869"N, 17°44'5.045"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Od žel. st. Hranice na Moravě a aut.st.pěšky asi 20 min.do centra města. Z žel.st.Hranice na Moravě - město cca 600m , pěšky z Teplic n. B. cca 2 km.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Kaňovská

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hranice, kaple sv. Barbory, Kasárna generála Zahálky - 0.7 km
Černotín, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 4.3 km
Týn nad Bečvou, kostel Jména Panny Marie - 12.9 km
Lipník nad Bečvou, sbor Knížete Míru - 16.1 km
Lipník nad Bečvou, klášterní kostel sv. Františka - 16.4 km