Hněvotín, kostel sv. Leonarda

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:30 Objevování krásy interiéru kostela
Prohlídka interiéru kostela s odborným výkladem průvodce k jednotlivým architektonickým prvkům, oltářům, obrazům a sochám svatých. Tato prohlídka bude přizpůsobena pro rodiče s dětmi. »»»
»»» Moje Noc
18:3019:30 Večerní výhled na Hněvotín
Prohlídka jindy nedostupných vnitřních prostor věže kostela, výstup do nejvyššího patra věže, prohlídka elektrického pohonu zvonu, rozhled z věže na tři světové strany, večerní výhled na obec Hněvotín a blízké okolí.  »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Za tajemstvím podzemí kostela
Prohlídka podzemí kostela, tj. prostor krypty kostela, kde je pohřben zakladatel kostela a někdejší hněvotínský farář P. Josef Kylián.  »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Prohlídka varhanního nástroje a ukázky varhanních skladeb
Prohlídka varhanního nástroje komentovaná farním varhaníkem Janem Kunčarem. Ukázky varhanních skladeb, zkouška funkce jednotlivých rejstříků a spojek. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Přednáška o historii kostela a farnosti, ukázka farní kroniky
Přednáška o historii farního kostela a hněvotínské farnosti spojená s ukázkou farní kroniky - přednáší hněvotínský farář Dr. Eduard Krumpolc. Po přednášce může následovat krátká diskuse. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Umělecké poklady kostela
Prohlídka interiéru s odborným výkladem průvodce k jednotlivým uměleckým pokladům kostela: oltářům, obrazům, sochám, liturgickým předmětům, knihám apod. Výklad seznámí náročnější návštěvníky s historií i současností kostela. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Oáza ticha - prostor pro modlitbu a meditaci
Možnost tiché modlitby v kostele, adorace a meditace nad Božím slovem a jeho poselstvím pro dnešní dobu. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Ukázky fotografií ze života farnosti
Ukázky fotografií z farních akcí v minulých letech (farní dny, Tříkrálová sbírka, Noc kostelů a pod.) Fotografie budou promítány v předsíni kostela. »»»

Informace o kostele:

Kostel sv. Leonarda je farním kostelem Římskokatolické farnosti Hněvotín. Nachází se v jádru obce a je obehnán ohradní zdí bývalého hřbitova se dvěma vstupními branami a vestavěnou pietou. Kostel je koncipován jako jednolodní barokní stavba s barokní věží a sanktusníkem, postavená v letech 1774-1776. Věž stojí nad předsíní kostela, která je pozůstatkem původního gotického kostela. Loď je zaklenuta pruskou valenou klenbou, která je zdobena třemi nástropními obrazy. Okna jsou zasklena barevnými vitrážemi s geometrickými vzory. Presbytář je okrouhlý, oddělený od lodi mramorovou mřížkou. Kůr spočívá na dvou pilířích, jeho podhled je rovněž zaklenut valenou klenbou a od lodi je oddělen bohatě zdobenou barokní balustrádou s vestavěným pozitivem původních varhan. Na kůru jsou dvoumanuálové varhany firmy Neusser z r. 1905 se 16 rejstříky. Kromě barokního hlavního oltáře se svatostánkem jsou v lodi kostela další čtyři boční oltáře, nad nimiž jsou cenné barokní obrazy z 18. století. V přední části lodi se nachází barokní křtitelnice a kazatelna. Sakristie kostela byla přistavěna dodatečně v r. 1898. Od r. 1995 probíhá generální oprava kostela včetně jeho mobiliáře, která je již téměř dokončena.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26. 5. 2016):

Po
6:00
, celý rok, každý týden
Út
6:00
, celý rok, každý týden
St
6:00
, celý rok, každý týden
Čt
6:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
6:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:30
, celý rok, každý týden

fahnevotin@ado.cz

GPS: 49°34'18.258"N, 17°10'49.113"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Hněvotín je dopravně dostupný z Olomouce autobusovými linkami Olomouc - Lutín - Slatinice nebo Olomouc - Lutín - Čechy pod Kosířem.

Nejbližší železniční stanice je Třebčín (asi 4 km od Hněvotína).

Příjezd autem z Olomouce po rychlostní silnici č. 46 směr Prostějov - Brno, po vyjetí z Olomouce je třeba odbočit na exitu směr Hněvotín - Lutín.

Příjezd autem od Prostějova po rychlostní silnici č. 46 směr Olomouc, před příjezdem do Olomouce odbočit na exitu směr Hněvotín.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Eduard Krumpolc

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Olomouc-Nová Ulice, kostel P. Marie Pomocné - 5.6 km
Olomouc-Hejčín, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 6.5 km
Olomouc, modlitebna Bratrské Jednoty baptistů - 6.8 km
Olomouc, Husův sbor - 7.6 km
Olomouc, kaple Panny Marie Bolestné na Církevním gymnáziu Německého řádu - 7.6 km
Horka nad Moravou, kostel sv. Mikuláše - 7.7 km
Olomouc, dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 7.9 km
Olomouc, kostel sv. Mořice - 7.9 km
Olomouc, kaple sv. Jeronýma - 7.9 km
Olomouc, kostel sv. Kateřiny - 8.1 km