Lipník nad Bečvou, klášterní kostel sv. Františka

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:0018:00 Individuální prohlídka klášterního kostela »»»»»» Moje Noc
18:0018:05 Vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:3019:00 Mše svatá v klášterním kostele sv. Františka »»»»»» Moje Noc
19:0019:15 Komentovaná prohlídka klášterního kostela »»»»»» Moje Noc
19:1520:15 Koncert barokní hudby 17. století u sv. Františka »»»»»» Moje Noc
20:1521:00 Promítání dokumentu Církev za oponou »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Otevření vyhlídkové věže u sv. Jakuba a individuální prohlídka »»»»»» Moje Noc
22:0000:00 Společné noční putování ke kapli svaté Anny »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

                                                                                                        

Kostel sv. Františka stojí na místě bývalé bratrského sboru. Stávaly zde budovy sborového domu, špitálu, v blízkosti byl hřbitov. V roce 1590 byl starý sbor zbořen a začala se budovat renesanční novostavba. Bratrský kostel byl postaven ještě v goticko-renesančních formách, měl půdorys obdélníka s trojbokým presbytářem sevřeným dvojicí věží. Z původního rozvrhu je dnes zachována severní věž se sloupkovými arkádami spojenými balustrádou. V našem prostředí se jedná o výjimečné dílo, neboť bratrské kostely jinak věže nemívaly. Věž patří k nejvýznamnějším památkám renesance v českých zemích. Projektantem této významné stavby byl patrně známý stavitel Baldassare Maggi. Stavbu stavěli rovněž italští kameníci, kteří se v té době podíleli na výstavbě města.
Po bitvě na Bílé Hoře dostal panství olomoucký biskup František Dietrichstein. Jako velký příznivce nového školského řádu piaristů, povolal je v roce 1634  do Lipníka a věnoval jim už zmíněný bývalý bratrský sbor. Na původním vybavení kláštera měl jistý podíl i zakladatel tohoto řádu, sv. Josef Kalasanský. K větším stavebním a uměleckým úpravám došlo až za knížete Ferdinanda z  Dietrichsteina, jenž se zasloužil nejen o hospodářský rozkvět na svých dominiích, ale podporoval i umělecké dění. V letech 1660-1670 byla postavena nová kolej, roku 1673 vedle stojící školní budova. Vznikla tak stavba dnešního půdorysu, kde kolem dvou čtvercových nádvoří byla škola, noviciát, knihovna, oratorium a byty řeholníků i jejich žáků.

                 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16. 2. 2015):

So
16:00
, zimní čas, každý týden, s nedělní platností
17:00
, letní čas, každý týden, s nedělní platností

http://www.farnostlipnik.cz

GPS: 49°31'29.584"N, 17°34'53.749"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Gabriela Němčáková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Lipník nad Bečvou, sbor Knížete Míru - 0.3 km
Týn nad Bečvou, kostel Jména Panny Marie - 3.9 km
Přerov, kostel sv. Michala - 15.4 km
Přerov, kaple sv. Jiří - 15.4 km
Přerov, kostel sv. Vavřince - 15.8 km
Hranice, kaple sv. Barbory, Kasárna generála Zahálky - 15.8 km
Přerov, sbor Jana Blahoslava - 15.9 km
Přerov, kostel sv. Maří Magdalény, Předmostí - 16.2 km
Hranice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 16.4 km
Přerov-Penčice, kostel sv. Petra a Pavla - 17.0 km