Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:50 Dílnička pro děti »»»»»» Moje Noc
17:5018:00 Vyzvánění zvonů vyšehradské baziliky »»»»»» Moje Noc
18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:4520:00 Dílnička pro děti »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází kanovník ThLic. Jan Kotas, S.L.L. »»»
»»» Moje Noc
20:1521:15 Varhany? Varhany!
Na začátku prohlídky se zaposlouchejte do povídání o historii a fungování varhan s ukázkami. Průvodní slovo - Nicole Valentová, varhany - Ondřej Valenta, vyšehradský regenschori. Následně budou prohlídky kůru v menších skupinkách. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:30 Vyšehradská bazilika očima historika - prohlídka
Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. nás provede historii baziliky »»»
»»» Moje Noc
22:4523:30 Koncert - Varhany za svitu měsíce
Ondřej Valenta - varhany »»»
»»» Moje Noc
23:4023:50 Zastavení u Vyšehradské Madony »»»»»» Moje Noc
23:5023:55 Modlitba za českou zemi a její obyvatele »»»»»» Moje Noc
23:5500:15 Vyšehradská zvonkohra
Výběr skladeb na závěr Noci kostelů »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Zeptejte se
Informační pult ve vstupní části, kde získáte brožury, razítka a další zajímavé materiály »»»

»»» Moje Noc

Možnost osobní modlitby v kapli P. Marie Šancovské
Možnost osobní modlitby v průběhu celého večera »»»

»»» Moje Noc

Obchůdek
Ve vstupní části baziliky bude otevřen obchůdek, kde si můžete zakoupit knihy, suvenýry a další drobnosti. »»»

»»» Moje Noc

Schránka proseb a díků
Do schránky můžete dávat své prosby a poděkování. Svěříme je Bohu při společné modlitbě. »»»

»»» Moje Noc

Výstava: Klenotnice vyšehradské baziliky
Stálá výstava v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě »»»

Informace o kostele:

Kapitulní chrám sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě ve své nynější podobě je trojlodní pseudobazilika s kaplemi při bočních lodích, hloubkovým, trojboce uzavřeným kněžištěm se sakristií a kaplí na bočních stranách. Po stranách průčelí stojí dvojice věží. Fasády kostela mají náročnou novogotickou úpravu. Bohatě je upraveno zejména průčelí s portály a věže.

Kapitulní vyšehradská bazilika byla založena knížetem Vratislavem II. v roce 1070, r. 1129 byla rozšířena. Při opravách po požáru r. 1249 zanikla asi z větší části románská podstata stavby a byla nahrazena gotickým trojlodím - zbytky tehdejší úpravy se zachovaly v podkroví bočních lodí. V r. 1295 byla postavena předsíň, patrně v západní části, jejíž zbytky byly roku 1888 zbořeny. Roku 1369 v rámci úprav Vyšehradu Karlem IV. byla raně gotická stavby pozměněna - patrně byly přistavěny boční kaple. Roku 1495 po opravách byla bazilika znovu vysvěcena. V r. 1575 Oldřich Avostalis a Mistr Benedikt provádějí klenutí - patrně v hlavní lodi. K barokním úpravám baziliky dochází v letech 1708-1711, později v období 1723-1730. Na úpravách, které se týkaly nového zaklenutí a úpravy průčelí, se zpočátku podílel F. K. Kaňka. Kolem roku 1740 byla zbudována tzv. "Šancovská kaple". V období od roku 1885-1903 byla bazilika ve třech etapách regotizována - bylo prodlouženo presbyterium, zřízena sakristie a depozitář, regotizována barokní hlavní loď, která byla znovu zaklenuta. Stavba byla prováděna podle plánů architekta Josefa Mockera a Františka Mikše. V poslední etapě stavby bylo představeno nové dvouvěžové průčelí.

Výmalba presbytáře a Šancovské kaple pochází od vídeňského malíře Karla Jobsta. Hlavní a postranní lodě vyzdobil malbami Karel Jobst a postranní lodě prof. František Urban s manželkou Marií.

V letech 1988-94 byl interiér chrámu nákladně zrestaurován. V roce 2003 povýšil papež Jan Pavel II. vyšehradský kapitulní chrám na papežskou "baziliku minor".

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 5. 2019):

Po
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
St
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
Čt
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v bazilice
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
So
8:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v rotundě
Ne
9:00
, celý rok, každý týden, mše svatá v bazilice

www.kkvys.cz

Adresa kostela: Štulcova

GPS: 50°3'52.040"N, 14°25'4.363"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Vyšehrad (dále cca 15 min. pěšky - po rovině)

tram 2,3,7,17,21,92,- zastávka Výtoň (dále cca 15 min. pěšky ulicí Vratislavovou - prudší stoupání, nebo po Rašínově nábřeží cca 200 m, pak prudké stoupání po schodech nahoru)

tram 7,14,18,24,93, 95 - zastávka Albertov (dále pěšky cca 15 min. ulicí Přemyslovou - prudší stoupání)           

    

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Erika Tučková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 2 - Vyšehrad, kostel sv. Vavřince - 0.1 km
Praha 2 - Vyšehrad, Husův sbor - 0.2 km
Praha 2 - Vyšehrad, kaple Stětí sv. Jana Křtitele - 0.4 km
Praha 2 - Vyšehrad, rotunda sv. Martina - 0.4 km
Praha 4 - Podolí, kostel sv. Michaela Archanděla - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice, Podskalí - 0.6 km
Praha 2 - Nové Město, kostel Panny Marie a sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a Prokopa - 0.8 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce - 0.8 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Kosmy a Damiána, Opatství Emauzy - 0.8 km
Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Apolináře - 0.9 km