Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0019:30 Kostel Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině
Zahájení programu, koncert dětských sborů Kapky a Kapičky. »»»
»»» Moje Noc
19:3019:45 Přejezd do Nadryb »»»»»» Moje Noc
19:4520:00 Kaple sv. Antonína Paduánského v Nadrybách
Světelné a zvukové oživení prostoru Santiniho zvonice s přistavěnou lodí. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:05 Přejezd do Kostelce »»»»»» Moje Noc
20:0520:30 Kostel sv. Jiří v Kostelci
Architekt Santini a jeho dílo (krátká přednáška). »»»
»»» Moje Noc
20:3020:35 Přejezd do Plané nade Mží »»»»»» Moje Noc
20:3521:10 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané nade Mží
Prohlídka s restaurátorem gotických fresek Karlem Švugerem, občerstvení. »»»
»»» Moje Noc
21:1021:15 Přejezd do Nynic »»»»»» Moje Noc
21:1521:35 Kaple sv. Kateřiny v Nynicích
Instalace v prostoru kaple. »»»
»»» Moje Noc
21:3521:50 Přejezd do Druztové »»»»»» Moje Noc
21:5022:10 Kostel sv. Maří Magdaleny v Druztové
Rozeznění kostela. »»»
»»» Moje Noc
22:1522:30 Kaple sv. Jana Nepomuckého v Druztové
Duchovní zakončení putování s páterem Pavlem Petrašovským. »»»
»»» Moje Noc
22:3022:40 Přejezd do Dýšiny »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Individuální prohlídka kostelů a kaplí Dýšinské farnosti
Prostory všech staveb, které jsou zahrnuty v programu, budou volně přístupné mezi 20:00 - 22:00. »»»

»»» Moje Noc

Společné putování po kostelech a kaplích Dýšinské farnosti (autobusem)
Pro zájemce bude z Dýšiny vypraven autobus, rezervace místa je možná na bafarbafar@seznam.cz. »»»

Informace o kostele:

Dýšinský kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy je nejvýraznější dominantou zdejší malebné vesnické památkové zóny. (www.obecdysina.cz) Poprvé je připomínán r. 1328, kdy byl vysvěcen pražským světícím biskupem Přibyslavem. Tato původní gotická stavba byla roku 1696 v lodi přestavěna barokně a na západním průčelí přistavěna dvojice věží. Z gotické stavby se však zachovalo gotické presbyterium sklenuté křížovou klenbou s hruškovitými žebry a mohutný triumfální oblouk, okosený a vyžlabený, dělící kněžiště od lodi.

Hlavní raně barokní oltář kostela je z roku 1666, v 18. stol. doplněný a v 19.stol. opravený. V jeho nice je umístěna barokní replika pozdně gotické Panny Marie s Ježíškem z roku 1723. Do nástavce hlavního oltáře je zasazen obraz Nejsvětější Trojice z roku 1851 od plzeňského malíře Jana Herzoga. Po stranách oltáře stojí kopie původních pozdně gotických soch svatých Šimona a Judy Tadeáše, které pro oltář roku 2001 vyřezal mistr Miroslav Binko z Dýšiny. Originály se staly sbírkovými předměty Diecézního muzea v Plzni. Kamenná křtitelnice pochází z r. 1669. Boční oltář sv. Barbory je z r. 1722; obrazy světice a Svaté Rodiny v nástavci byly přemalovány r. 1851 Janem Herzogem. Oltář sv. Jana Nepomuckého z r. 1710 nese obraz světce a reliéf Madony v nástavci. Barokní kazatelna pochází z r. 1723. Roku 1924 byl při nevhodné stavební úpravě kostela zabílen v presbyteriu starobylý nápis týkající se zasvěcení, který zněl: Ecclesia heac consecrata est anno MCCCXXVIII a venerabili Patre fratre Pr….islao Episcopio Saradonesi in honorem S.S. Trinitatis et ss. apostol….onis et Judae die XV. Martii - Tento kostel byl posvěcen roku 1328 ctihodným otcem bratrem Přibyslavem, biskupem saradoneským, ke cti Nejsv. Trojjice a sv. apoštolů Šimona a Judy dne 15. března. V sakristii je umístěna barokní jednoduchá kredenc ze 17.stol. Replika parléřovské sochy sv. Václava, umístěná dnes nad postranním vchodem do kostela, byla do kostela obstarána farářem P. Františkem Jílkem za nacistické okupace, jako morální posila věřících v tehdejších těžkých dobách. Varhany jsou z třicátých let. 20.stol. Poslední větší stavební úprava kostela proběhla v roce 1971, další, rozsahem menší, r. 1999. Soiučástí areálu, v němž se noc kostelů bude v Dýšině odehrávat, je i památkově chráněná barokní fara z r. 1727. Autorem jejího projektu byl plzeňský barokní stavitel Jakub Auguston; ten je též autorem návrhu na hřbitovní zeď se vstupní branou a brankou z téhož roku. Hřbitov byl však později vícekrát rozšiřován. Odpočívá na něm řada významných osobností, např. hudební skladatel Josef Bartovský, ministr zahraničí předmnichovské ČSR Kamil Krofta, lesní rada Dominik Šašek, řídící učitel a regionalista Václav Chudáček, řada obětí nacistické okupace aj. Kostel i fara slouží zdejší farnosti, o jejíchž aktivitách se můžete dozvědět na níže uvedených internetových stránkách.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2014):

Po
18:00
, celý rok, každý týden, modlitby matek za své děti
Út
17:30
, celý rok, každý týden, mše sv. - po ní od 18:30 na faře setkání nad biblí
St
17:30
, celý rok, každý týden, mše sv.
Čt
17:30
, celý rok, každý týden, mše sv.
18:00
, celý rok, každý týden, mše sv. - v 17:00 adorace, v 19:00 setkání mládeže faře
So
17:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností, mše sv.
Ne
11:30
, celý rok, každý týden, mše sv. - v 18:00 v kapli na faře adorace a nešpory

www.farnostdysina.cz

GPS: Loc: 49°46'34.879"N, 13°29'23.469"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Z Plzně vlakem - vystupte ve stanici Chrást - do Dýšiny je to cca 15 min. pěšky

...nebo autobusem z Doubravky z konečné trolejbusu č. 16 - linky 53 a 54

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Libor Bucek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Chrást, modlitebna ČCE - 1.9 km
Plzeň-Doubravka, kaple v Domově pro seniory sv. Jiří - 7.7 km
Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie, Malá Strana - 8.0 km
Plzeň-Doubravka, kostel sv. Jiří - 8.4 km
Plzeň-Lobzy, kostel sv. Martina a Prokopa - 9.5 km
Šťáhlavy, kostel sv. Vojtěcha - 10.6 km
Plzeň-Slovany, modlitebna CASD - 11.1 km
Plzeň-Slovany, kostel Panny Marie Růžencové - 11.4 km
Plzeň-Slovany, sbor Kristova kříže - 11.6 km
Plzeň, kostelík U Ježíška - 11.9 km