Hostouň, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:05 Volání zvonů naše dva zvony sv.Jakub (velký zvon a malý zvon) beze jména budou zvát k návštěvě Noci kostelů  »»»»»» Moje Noc
17:0517:10 Zahájení
přivítání starosty města ing. Raucha a starosty partnerského města Waldtuhurn pana Beimlera »»»
»»» Moje Noc
17:1017:30 Kdo Pánu Bohu zpívá, dvakrát se modlí samostatně učinkují žáci ZŠ Hostouň pod vedením paní učitelky Zdeborové »»»»»» Moje Noc
17:3017:45 Výroba modelu kostela ve 3D pro děti
různé společenské hry »»»
»»» Moje Noc
17:4518:45 Koncertní vystoupení paní Vorlíčkové z Domažlic na místní varhany
prohlídka varhan »»»
»»» Moje Noc
19:0019:05 Te deum »»»»»» Moje Noc
20:0020:05 Ukončení, vyhodnocení a poděkování »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost svezení dětí na koni - paní Michaela Kodadová »»»

»»» Moje Noc

Sakristie kostela
výstava liturgických předmětů k slavení Eucharistie liturgických oděvů, ochutnávka vína »»»

»»» Moje Noc

Ukázka hasičské techniky SDH Hostouň
ve farní zahradě »»»

»»» Moje Noc

Věžní hodiny- výklad,vstup do věže pouze na vlastní nebezpečí
výklad podá pan Jaroslav Fanfule »»»

»»» Moje Noc

Výstavka činnosti našeho farního společenství za poslední dobu »»»

Informace o kostele:

Město Hostouň leží na úpatí hvozdů Českého lesa. Nejstarší zmínka o Hostouni se objevuje v roce 1238. Hostouň byla povýšena na město 21. února 1587 císařem Rudolfem II. Nejvýznamnější stavbou města je kostel Hlavnísv. Jakuba staršího. Nejstarší historická zmínka o zdejším farním kostele se objevuje v roce 1360. Kostel má 3 oltáře. Hlavní oltář je vyzdoben obrazem sv. Jakuba staršího. Pravý postranní oltář je zdoben sochou Bolestné Matky Boží. Podle nacházejících zápisů se uvádí přinejmenším 200 případů, kdy nemocní a chorobní lidé, jako slepci, chromí, hluší nebo postižení padoucnicí zdaleka i zblízka nalezli u Bolestné Matky Boží útočiště a uzdravili se. Podle fundace se denně u této sochy modlil růženec a byla zpívána litanie a prosebná modlitba k Matce Boží. Původně tato socha byla umístěna v kapli směrem na Mutěnín, ke které se váže určitá historie. Když se arcibiskupská konzistoř v Praze dověděla o tolika skutcích milosti a dobrodiní povoluje na prosbu duchovního pastýře Petra Aulíka a městské rady přenesení zázračné sochy do farního kostela sv. Jakuba. P.MariaKostelToto přenesení se událo roku 1729 velmi slavný způsobem (V roce 2009 jsme si připomněli mší svatou 280 výročí této události). Sám hrabě Norbert von Trauttmansdorff (1705 - 1786) se jako patron podílí na přípravách této slavnosti a zve na ně všechny své úředníky a poddané. Sám osobně se účastní tohoto procesí z vděčnosti za uzdravené svého vlastního syna. Tato socha byla umístěna na pravý postranní oltář k veřejnému uctívání. Tato zázračná socha byla zachráněna i přes zničující požár města 19. srpna 1877 jemuž padl za oběti kostel. Na levém postranním oltáři je umístěn obraz „Bičování Krista“. Tento obraz prý přinesl z Říma jeden z hostouňských měšťanů. Za působení P. Františka Cibuzara v 70 letech 20 století dosáhl kostel rozsáhlých oprav. V roce 2004 byla Klubem českých turistů obnovena severní větev Svatojakubské cesty směřující do Santiaga de Compostela. Tento kostel se na této cestě tak stal posledním v ČR, který je zasvěcen sv. Jakubovi.   

Noc kostelů 2010:

 

 

 

 

 

 

 Noc kostelů 2011: 

 Noc kostelů 2012:Mše svatá za účasti arcibiskupa ze Salzburku Dr. Kothgassera:
Svatojakubské slavnosti 2011:
Zpívání na schodech 2011:
Advent 2011:


 

 


Boží tělo 2012:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Další informace:

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hostoun-waldthurn.xf.cz/main.html

 

http://www.hostau.org

http://www.hostoun.cz

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 3. 2016):

So
11:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností, v době postu křížová cesta od 10:30hod. po dobu května májová pobožnost rovněž od 10:30hod.

www.horsovskytyn.cz

GPS: 49°33'36.266"N, 12°46'12.236"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

 

 

Modrá barva vyznačuje cestu z Plzně do Hostouně.
Černá barva vyznačuje cestu z Klatov do Hostouně.
Hnědá barva vyznačuje cestu z Waldthurnu do Hostouně.
Červená barva vyznačuje cestu z dálnice D5 EXITU 128 do Hostouně.

Vlakové spojení:
Z Domažlic směr Planá u Mar. Lázní.
Z Planá u Mar. Lázní směr Domažlice.

Autobusové spojení:
Domažlice - Hostouň
Horšovský Týn - Hostouň
Mapa

 

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Beneš

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hostouň, hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 6.3 km
Horšovský Týn - Horšov, kostel Všech svatých - 16.1 km
Horšovský Týn, kostel sv. Apolináře - 19.0 km
Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla - 19.2 km
Domažlice, Sborový dům Jana Roha - 20.7 km
Domažlice, arciděkanský kostel Narození Panny Marie - 21.5 km
Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola - 32.8 km
Kdyně, sborový dům Českobratrské církve evangelické - 34.0 km