Plzeň-Litice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0019:30 Seznámení s Biblí »»»»»» Moje Noc
17:0019:30 Volná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
17:0019:30 Výstup na věž a prohlídka zvonů »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 Gotický kostel sv. Petra a Pavla v Plzni–Liticích z první poloviny 14. století patří mezi nejvýznamnější církevní stavby na území města Plzně. Byl vystavěn na místě starší sakrální stavby a koncipován jako jednolodní s mohutnou čtvercovou věží u západního průčelí, s obdélným presbytářem na východní stěně, obvodové zdivo kostela doplňují štíhlé odstupňované opěrné pilíře. Loď kostela je osvětlena třemi páry gotických oken s kamennými ostěními, kružbami a středovými prvky. Okna v presbytáři jsou zachovaná v původních rozměrech, okna v kostelní lodi byla zmenšena doplněním parapetů při ranně barokní úpravě v 60. – 70. letech 17. století. Exteriér kostela si uchoval řadu původních kamenných architektonických článků a opěrný systém z doby jeho výstavby, včetně románských, které byly druhotně užity. Poslední významnější úpravou architektury kostela bylo provedení fasádních omítek s kvádrovými nárožími v novogotickém slohu z roku 1890, které jsou od roku 2002 postupně obnovovány. Původní mobiliář kostela pochází převážně ze 17. – 18. století, přičemž současná úprava výzdoby stěn a stropů interiéru pochází z první poloviny 19. století. K mobiliáři patří hlavní oltář sv. Petra a Pavla, barokní kazatelna, křtitelnice a náhrobník Judyty Heningarové ze 17. století a boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie z 18. století. Varhany jsou dílem chebských varhanářů Ignáce a Josefa Müllera z roku 1833. V r. 2014 byly znovu požehnány po generální opravě v dílně renomovaného italského varhanáře Giovanniho Pradelly.

http://www.koinonia.cz

Adresa kostela: Budilovo nám. 1, 321 00 Plzeň - Litice

GPS: 49°41'42.861"N, 13°21'10.724"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Petra a Pavla, Budilovo nám. 1, 321 00 Plzeň-Litice

MHD: tramvaj č. 4, konečná zastávka Bory, poté autobus č. 21 směr Litice, výstup na konečné Veveří, pak pěšky přibližně 200 m ke kostelu.

Auto: Od Prahy: sjezd z dálnice na výjezdu Plzeň-Bory, pokračovat po dvouproudové silnici na Plzeň. Na prvním sjezdu odbočka na Plzeň-Litice, v Liticích na křižovatce odbočka vlevo ke kostelu, za ním vjezd do areálu.

          Od Rozvadova: sjezd z dálnice na výjezdu Plzeň-Bory, pokračovat po dvouproudové silnici na Plzeň. Na prvním sjezdu odbočka na Plzeň-Litice, v Liticích na křižovatce odbočka vlevo ke kostelu, za ním vjezd do areálu.

 

 

 

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavla Anderlová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Plzeň-Doudlevce, kaple sv. Maxmiliána Kolbe, Památník obětem zla - 4.5 km
Plzeň, kostel západního sboru ČCE - 4.9 km
Plzeň-Bory, kostel sv. Jana Nepomuckého - 4.9 km
Plzeň-Skvrňany, kostel CASD - 5.3 km
Plzeň, modlitebna Církve bratrské - 5.4 km
Plzeň-Plzeň 3, ECM Sbor Maranatha - 5.6 km
Plzeň, kostel Korandova sboru ČCE - 5.8 km
Plzeň-Slovany, kostel sv. Mikuláše - 5.8 km
Plzeň, pravoslavný chrám sv. Anny - 5.9 km
Plzeň, kostelík U Ježíška - 6.0 km