Teplice, Beuronská kaple

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0023:00 Prohlídka prostor »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Roku 1865 nechala kongregace milosrdných sester Karla Boromejského vystavět budovu dívčího penzionátu v teplické Alejní ulici. Spolu s budovou vznikla kaple, kterou o dvacet let později přijeli vyzdobit mniši tzv. Beuronské umělecké školy.

Výmalba, která je unikátní památkou svého druhu, přežila jako zázrakem všechny úklady dvacátého století, v němž sloužila jako jídelna, sklad, či dílna, aby byla po létech znovuobjevena studenty Gymnázia Teplice. Dodnes mnoho obyvatel města netuší o existenci tohoto vzácného interiéru. Jen díky spojenému úsilí vedení gymnázia, jeho současných i bývalých studentů a soukromých dárců je možné opět obdivovat jeho svébytnou krásu.

 

Osudy kaple ve 20. století

Od dokončení výmalby a vysvěcení roku 1886 sloužila kaple i celý penzionát svému účelu až do 2. světové války, kdy budovy využívalo četnictvo. Po roce 1945 zde fungovala škola a ubytovna pro řecké děti, se kterými zde až do roku 1950 pobývalo posledních sedm řádových sester. Roku 1952 komunistický režim systematicky zlikvidoval církevní řády v Československu – sestry byly z Teplic deportovány.

Kaple v čase komunistické totality sloužila jako skladiště obchodní organizace Prior, jídelna či smetiště pro školní dílny. Během této doby z ní zmizelo veškeré původní vybavení včetně oltáře, dlažba i výplně oken (v těch byl pouze igelit), naopak přibyla svítidla, necitlivě zasekaná přímo do malby. V roce 1989 začaly přípravy přestavby na školský klub, během níž mělo dojít k přelepení výmalby tapetou. Do sametové revoluce se naštěstí stihla jen montáž ocelového točitého schodiště z kúru a zazdění několika vchodů.

Novodobé osudy kaple

Na počátku devadesátých let celý komplex bývalého klášterního penzionátu odkoupilo Gymnázium Teplice. Spolu s budovou tak získalo i zchátralou kapli, které v té době hrozila naprostá zkáza. Díky několika koncertům, které zde uspořádali tehdejší studenti, se podařilo získat peníze alespoň na zasklení oken. Po opravě střechy už gymnáziu na novou podlahu peníze nestačily, a tak úsilí o obnovení kaple muselo čekat do roku 2004, kdy se o kapli začala zajímat nová generace studentů. Ti v roce 2006 založili občanské sdružení Pro arte beuronensis.

Pro arte Beuronensi, společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice

Občanské sdružení Pro arte beuronensis založili absolventi gymnázia. Úkolem sdružení není pouze shánění peněz na rekonstrukci kaple, ale také snaha o prohlášení kaple kulturní památkou, pořádání kulturních akcí v kapli, vzdělávací aktivity pro současné studenty gymnázia, shromažďování informací a dokumentů o kapli i dalších beuronských památkách u nás. Sdružení tvoří bývalí i současní studenti gymnázia, pedagogové, odborníci na památkovou péči a další obyvatelé Teplic.

Od počátku spolupracujeme s Gymnáziem Teplice, bez jehož iniciativní podpory by naše činnost nebyla vůbec možná. Veškerá naše činnost funguje na dobrovolnické bázi.

http://www.pro-arte.cz/

Adresa kostela: Alejní 654/46

GPS: Loc: 50°38'13.641"N, 13°49'18.958"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michael Novák

Mapa: