Liberec, kostel Nalezení svatého Kříže

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:00 Hudbou Bohu blíž
Vystoupení žáků ZUŠ Frýdlantská »»»
»»» Moje Noc
18:0023:45 Brány zahrady dokořán
možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Na skok do historie I.
moderovaná prohlídka kostela »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Dovedně sáhněte do strun...
vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Jabloňová »»»
»»» Moje Noc
20:1520:45 Srdce lidská hudbou spojená
vystoupení ženského komorního sboru CANTEMUS »»»
»»» Moje Noc
20:5021:20 Na skok do historie II.
moderovaná prohlídka kostela »»»
»»» Moje Noc
21:2022:20 Krása varhan
Varhanní koncert s následným výkladem o tomto nástroji a praktickými ukázkami hraní »»»
»»» Moje Noc
22:3023:20 Liturgický letokruh
stará vokální polyfonie v proměnách liturgického roku v provedení souboru I Dilettanti, pod vedením Čeňka Svobody »»»
»»» Moje Noc
23:3023:55 Má ústa Tě, Pane, chválí
kytarové pásmo chval s četbou žalmů »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Původní Křížový kostel vznikl jako malý hřbitovní kostelík s půdorysem ve tvaru kříže v roce 1696 na nově zřízeném městském hřbitově.

Nová etapa pro Křížový kostel začala příchodem libereckého děkana Antona Kopsche. V roce 1744 započala tradice průvodů a poutí do tohoto kostelíka. Roku 1753 byl položen základní kámen ke stavbě kostela Nalezení svatého Kříže v dnešní podobě. Stal se jedinou ukázkou barokního stavitelství svého druhu v Liberci. Stavební materiál dal zdarma kníže Filip Gallas, vnitřní vybavení nechali zhotovit na své náklady cech soukeníků, rodina hraběte Gallase a další dárci, mezi nimiž se velkou měrou podílel i pan děkan Kopsch.

Významnou památkou je dřevěná socha Bolestné Matky Boží z roku 1506, která pochází z Londýna a přežila v úkrytu tamější náboženské bouře, dále hodiny, které věnoval děkan Kopsch a které mají unikátní propojení z věže do lodi kostela. Za prohlídku stojí i fresky ve třech chrámových klenbách, jež znázorňují dějiny Nalezení svatého Kříže.

Významnou památkou je i tzv. Kopschova knihovna, která byla vůbec první veřejnou knihovnou v Liberci.

Nádherná jsou také chrámová okna s barevnými vitrážemi a varhany z roku 1892.

V zahradě kostela se nachází unikátní Mariánský morový sloup z roku 1719, který zdobil původně Sokolovské náměstí a je nejstarším stavitelským dílem ve městě.

www.arcidekanstvi-lbc.cz

GPS: 50°46'15.631" N, 15°3'10.225" E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Do Liberce jezdí vlaky i přímá autobusová doprava. Autem se dá přijet po dálnici od Prahy nebo od Děčína.
Kostel Nalezení svatého Kříže se nachází přímo v centru města Liberce na Malém náměstí, kde se dá také zaparkovat autem. Po 18.00 hodině je parkování zdarma.
MHD: bus č. 12, 23, 36 zastávka Malé náměstí.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: S. Bernadeta Bednaříková OSF

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Liberec, modlitebna Bratrské jednoty baptistů - 0.1 km
Liberec, kostel sv. Antonína Velikého - 0.4 km
Liberec-Perštýn, Červený kostel - 1.4 km
Liberec, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 1.9 km
Liberec-Ruprechtice, kostel Sv. Antonína Paduánského - 2.3 km
Liberec-Rochlice, kostel sv. Jana Křtitele - 2.5 km
Liberec-Dolní Hanychov, kostel sv. Bonifáce - 4.6 km
Liberec-Horní Suchá, Ostašov, kostel sv. Vojtěcha - 4.7 km
Liberec-Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsv. Trojice - 5.2 km
Liberec-Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení - 5.2 km