Znojmo-Louka, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:4517:00 Volání zvonů...
Zahájení slavnostním vyzváněním louckých zvonů »»»
»»» Moje Noc
17:0017:45 Bohoslužba »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 Děti z Louky chválí Boha zpěvem
Kdo zpívá, dvakrát se modlí - loucké děti chválí Boha zpěvem »»»
»»» Moje Noc
18:0022:00 Po stopách knížete Václava
Program nejen pro děti - přijďte se zábavnou formou seznámit s životem našeho hlavního národního patrona, který se stal symbolem české státnosti »»»
»»» Moje Noc
18:3018:50 Osm století louckého kláštera v kostce
Objevte pohnutou historii kostela jako centrální budovy premonstrátského kláštera v rámci úvodní přednášky k následné soukromé prohlídce »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Koncert Znojemských žesťů a hudebníků z Louky
Chrám opět rozezvučí Znojemské žestě z presbytáře a příčná flétna s varhanami z kůru »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Komentovaná prohlídka kostela s P. Marianem
Prohlédněte si kostel od románské krypty až po barokní krov s průvodcem P. Marianem Huskem »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Musica Antiqua v kryptě
Barokní a renesanční hudba v podání souboru Musica Antiqua ze Znojma »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 (Nejen) varhanní preludování
Během večera se vám na kůru představí hudebníci z Louky: zpěv - Dagmar Svobodová, příčná flétna - Lucie Hagenhoferová, trubka - Jan Kolář, varhany - Soňa Kružíková »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Vstupte do světa královského nástroje
Poznejte naše historické varhany zblízka, vyzkoušejte, jak se na ně hraje. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Musica Antiqua v kostele
Barokní a renesanční hudba v podání souboru Musica Antiqua ze Znojma »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Historie a současnost kláštera a premonstrátů
Malá přednáška v podání místního premonstrátského kněze o. Mariana Huska »»»
»»» Moje Noc
23:0023:30 (Nejen) varhanní preludování
Během večera se vám na kůru představí hudebníci z Louky »»»
»»» Moje Noc
23:3000:00 Liturgia Horarum: Ad Completorium
Zpívaný latinský kompletář - modlitba před spaním při svíčkách v chórových lavicích »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Farnost Louka se představuje
Osobní popovídání s knězem, farníky... včetně malého občerstvení a v románské kryptě doušek (nejen) mešního vína »»»

»»» Moje Noc

Od krypty po věž
Odhalte tajemství našeho kostela při individuálních prohlídkách od románské krypty, přes kapli sv. Šebestiána, varhany, barokní krov a klenbu shora, až po věž se zvony... »»»

»»» Moje Noc

Život loucké farnosti
Výstava liturgických předmětů, informačních panelů k základním církevním pojmům a fotografií z dění ve farnosti v průběhu celého roku. »»»

Informace o kostele:

 

Původní románská kaple zde stávala snad již v polovině 11. stol. Při této kapli založil kníže Konrád Ota (od roku 1189 český kníže) se svou matkou Marií v roce 1190 premonstrátský klášter, který se stal jedním z nejvýznamnějších institucí na Moravě. Z původního opatského kostela, který byl románskou trojlodní basilikou, jsou v současnoti viditelné jen tři portály, spodní část půlkruhovité apsidy a prostorná románská krypta, rozdělená šesti pilíři na dvě lodi. Kostel sám nese prvky všech stavebních slohů až po sloh barokní. Za husitských válek byl spolu s klášterem v roce 1425 zničen, ale brzy zase obnoven. Při kostele se nacházejí zbytky křížové chodby z 2. poloviny 15. stol. Další úpravy se prováděly v 16. a 17. stol., z nichž je pozoruhodná renesanční kaple sv. Šebestiána v patře nad sakristií s oltářem z roku 1580. V dnešní podobě je kostel barokní stavba z 2. pol. 17. stol.

 

 

 

 

   

 

 

NOC KOSTELŮ V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE ZNOJMĚ-LOUCE SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 27. 5. 2019):

St
18:00
, celý rok, každý týden, ve farní kapli
18:30
, ve školním roce, nepravidelně, 2x do měsíce, ve farní kapli
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnostlouka.cz

GPS: Loc: 48°50'28.861"N, 16°3'25.798"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Kosíková Weissová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Znojmo, kostel sv. Alžběty - 1.2 km
Znojmo, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 1.3 km
Znojmo, kostel sv. Jana Křtitele - 1.5 km
Znojmo, kostel sv. Kříže - 1.7 km
Znojmo, Svatováclavská kaple (město Znojmo) - 1.9 km
Znojmo, kostel sv. Mikuláše - 1.9 km
Znojmo, modlitebna CASD - 2.0 km
Znojmo, kostel sv. Michala - 2.0 km