Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda ČBK, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., biskup ostravsko-opavský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman královéhradeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova,  Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor statutárného města Plzně

        

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Archiv 2015

Příští Noc kostelů – 10. června 2016

Noc kostelů v příštím roce se bude konat v pátek 10. června 2016.

více informací >>

AFTERPARTY po Noci kostelů v Plzeňské diecézi aneb slavení není nikdy dost

V úterý 16. 6. 2015 se v odpoledních hodinách začali sjíždět organizátoři Noci kostelů plzeňské diecéze do nádherných prostor Meditační zahrady města Plzně. Čekalo je srdečné přivítání, komentovaná prohlídka zahrady, také zvané Památník obětem zla. Podmanivou atmosféru zahrady, lemovanou sochami Romana Podrázského, dobarvovalo slunce vykukující za mraky. Cesta zahradou končila v místní kapli, kde P. Krzysztof požehnal všem přítomným, byla to výjimečná chvíle. Celý další čas patřil radostnému společnému slavení, hojnost jídla a pití prolínalo zajímavé sdílení o Noci kostelů na různých místech. Přítomní řečníci se doslova předháněli ve svědectví a společné potěšení nebralo konce. Dostalo se na všechny, a pak jsme všichni ještě byli obdarování řeckokatolickým zpívaným požehnáním. S vděčností píši tyto řádky a děkuji Bohu za všechna dobrodiní, která jsme mohli v naší diecézi zakusit.

Majka Lachmanová, koordinátorka Noci v Plzeňské diecézi.

více informací >>

Noc kostelů 2015

Koordinátoři Noci kostelů se sešli ve dnech 9. - 10. června k vyhodnocení Noci kostelů, která se opět konala v celé České republice.

Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemců vždy na přelomu května a června. V letošním roce se zapojilo více než 1 400 kostelů a modliteben a podle informací bylo v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno více než 450 000 návštěvnických vstupů. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti. Letošní Noc kostelů provázela především pokojná atmosféra v kostelech a modlitebnách, spokojenost návštěvníků i radost tisíců dobrovolných pořadatelů.

více informací >>

Noc kostelů v litoměřické diecézi

Letošní Noc kostelů v litoměřické diecézi se i díky přízni počasí opravdu vydařila. Lidé měli možnost navštívit 202 kostelů, kaplí a modliteben, ve kterých panovala milá a přátelská atmosféra.

více informací >>

Noc kostelů v plzeňské diecézi - jaká byla?

Noc kostelů v Plzni a v plzeňské diecézi se udála ve 141 kostelech. Ještě den před vlastní akcí se stihly přihlásit dva kostely. Organizátoři se měli k světu a na většině míst pilovali detaily programu a tato jejich pečlivost přinášela i plody velké spokojenosti účastníků. Ani počasí nezklamalo. Ve 22:00 propukla bouřka neobvyklé síly a vyplavila většinu stanovišť v Plzni a okolí do 20 kilometrů. Přesto prošlo otevřenými kostely, chrámy, kaplemi a modlitebnami odhadem 12000 návštěvníků Plzně a 14000 poutníků v diecézi . Jedním z velkých zážitků hlavní koordinátorky byla návštěva Šťáhlav a Dýšinský orloj. Krásná atmosféra, radost a hlučné hovory napověděly, že se otevřelo víc, než jen brány kostelů. Setkali se lidé a Noc kostelů k tomu přispěla. Děkuji všem, kdo se podíleli. Majka Lachmanová

více informací >>

Letošní Noc kostelů v pražské arcidiecézi

Letošní Noc kostelů v pražské arcidiecézi znamenala 98300 vstupů do chrámů a modliteben.

více informací >>

Noc kostelů v Rychnově nad Kněžnou

Ochutnávka vína, misijní jarmark či přednáška bývalého jasnovidce.

více informací >>

Tajemství brněnských kostelů v roce 2015

Moravské náměstí v Brně bylo již pošesté startem i cílem soutěže týmů mladých detektivů pátrajících po zajímavostech z historie, výstavby i výzdoby brněnských kostelů v centru města. Letos poprvé soutěž zavedla pátrající dvojice také do evangelického a řeckokatolického kostela. 

Příští rok navštívíme další pozoruhodné brněnské  kostely a odhalíme nová "tajemství". Po celkové rekonstrukci bude zřejmě otevřen i jeden z nejúchvatnějších chrámů ve městě  - Sv. Jakub.  

Za rok tedy nashledanou!         

více informací >>

Vydařená Noc kostelů v brněnské diecézi

Letošní Noc kostelů proběhla na území brněnské diecéze ke spokojenosti všech zúčastněných, pořadatelé z brněnské metropole, ale i z dalších měst i menších míst si pochvalují příjemné počasí, skvělou atmosféru a vysokou účast návštěvníků. Na území města Brna v 51 kostelech, sborech, modlitebnách a duchovních centrech odhadují okolo 100 000 návštěvníků. Rekordní účast potěšila zejména pořadatele na Vysočině, kde poprvé přálo i počasí.

více informací >>

Mobilní verze webu Noci kostelů

Internetové stránky Noci kostelů jsou nyní k dispozici ve verzi pro mobilní zařízení. Uživatelům těchto zařízení (smartphonů apod.) se v prohlížeči po zadání adresy www.nockostelu.cz zobrazí zjednodušená verze, určená především „do terénu“.

K dispozici je přehled nejbližších kostelů a programů dle GPS lokalizace daného zařízení, mapa s odkazy na nejbližší kostely. Uživatel dále může vyhledat kostel dle jeho názvu nebo územního začlenění. Na stránce s informacemi o kostele je přehled programu Noci kostelů, základní údaje o kostele, dopravě, mapa a seznam nejbližších okolních kostelů. Mobilní variantu webu Noci kostelů lze vypnout a stránky prohlížet v plné verzi.

více informací >>

Obraz Panny Marie Svatotomské – Divotvůrkyně

Návštěvníci Noci kostelů budou mít mimořádnou příležitost zhlédnout v kostele sv. Tomáše v Brně kopii milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, nazývané také Gemma Moraviae - Perla Moravy či Palladium - Ochránkyně města Brna. Zázračné pomoci Panny Marie Svatotomské je připisována skutečnost, že město nebylo před 370 lety, v roce 1645, dobyto přesilou švédského vojska. Během celého večera bude obraz vystaven v prostoru před oltářem a k dispozici budou pořadatelé, kteří zájemcům přiblíží význam obrazu.

více informací >>

Noc kostelů pro neslyšící

Vršovická farnost v Praze připravila v kostele sv. Václava na Noc kostelů, která se koná 29. května, část programu určenou pro neslyšící. Komentovaná prohlídka od 19.30 hodin zaměřená nejen na architekturu, ale také na význam jednotlivých prvků chrámového prostoru, bude tlumočena do znakové řeči.

více informací >>

Archiv aktualit »»»