YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2014 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK,   Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,  Mons. Ladislav Hučko, exarcha řeckokatolického Apoštolského exarchátu v ČR, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, Mons. Adolf Pintíř, administrátor českobudějovické diecéze

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské a předseda ERC, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve a. v. v ČR, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Milan Kern, předseda VV Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, M.A., předseda Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent ECM, Mgr. Evald Rucký, Th.D., biskup Jednoty bratrské, vladyka Rastislav (Gont), metropolita Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské evangelické církve a.v.

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihmoravského kraje, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. m. Prahy, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor statutárního města Zlína, Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy, Ing. Jiří Lajtoch, primátor statutárního města Přerova, JUDr. Martin Major, MBA, primátor statutárního města Olomouce, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova, Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberec

         

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Archiv 2014

Noc kostelů 2015

Noc kostelů v příštím roce se bude konat v pátek 29. května 2015.

více informací >>

Noc kostelů 2014

Koordinátoři Noci kostelů se sešli ve dnech 11. - 12. června k vyhodnocení Noci kostelů, která se opět konala v celé České republice.

Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemců vždy na přelomu května a června. V letošním roce se zapojilo více než 1 400 kostelů a modliteben a podle informací bylo v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno na 450 000 návštěvnických vstupů. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti. Letošní Noc kostelů provázela především pokojná atmosféra v kostelech a modlitebnách, spokojenost návštěvníků i radost tisíců dobrovolných pořadatelů.

více informací >>

Afterparty v zámeckých prostorách Křimického zámku

Na padesát organizátorů, duchovních a pomocníků Noci kostelů z plzeňské diecéze se sjelo na zámek do Křimic. Slavení takového krásného společenství jsme zahájili v kapli zámku a atmosféra této chvíle byla mocná. Poděkovali jsme spočně za všechno, co jsme mohli prožít, zazpívali s vděčností Bohu a obdrželi požehnání od P. Krzysztofa do našich životů. Další část patřila již panu správci, který se na zámku kdysi dávno narodil a s velkou láskou nás zasvěcoval do historie a osudu jeho pánů a celé stavby.

více informací >>

Plzeňská Noc kostelů potěšila

V pátek 23. 5. 2014 od 15:00 v Plzeňské diecézi postupně otevřelo své brány a dveře na 142 kostelů, modliteben, sborů a církví. Vlídné počasí přilákalo odhadem 29 000 návštěvníků, kteří si užívali krásné a pestré programy. Velké pozornosti se těšily konvoje a poutní autobusy už na třech místech diecéze. Poutníci Noci kostelů vyhledávali ve větší míře i nabídku prožívání ticha v posvátných prostorách, ozářených jen světlem svící. Kéž radost a pokoj naplní srdce každého, kdo tento nevšední den zavítal do kostelů a radost a požehnání tohoto dne ať spočine na Vás všech, kteří jste k tomu přispěli.

více informací >>

Noc kostelů v litoměřické diecézi

Noc kostelů v litoměřické diecézi byla i letos úspěšná. Stala se místem pro setkání tisíců lidí. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se na území litoměřické diecéze oficiálně připojilo 194 církevních objektů. I přes nepříznivé počasí se počet návštěvnických vstupů blíží 25 tisícům. Všem odvážným, které ani bouřky neodradily od návštěvy některého z kostelů, mnohokrát děkujeme za příjemně prožitý večer. Na základě ohlasů návštěvníků je spokojenost z milých setkání a zážitků oboustranná, což nás velmi těší.  

více informací >>

Noc plná poznání i setkání

V ostravsko-opavské diecézi v nádherné teplé noci našlo cestu do otevřených kostelů a modliteben bezmála 35 tisíc návštěvníků. Velký zájem opět zaznamenaly komentované prohlídky a možnost návštěvy jindy nepřístupných prostor věží, sakristií a kostelních kůrů. Vzhledem k ekumenickému charakteru Noci kostelů se řadě lidí podařilo navštívit i prostory jiných křesťanských církví, než v nichž se cítí doma.  

více informací >>

V pátek 23. 5. se v olomoucké arcidiecézi Noc kostelů proměnila v den

Radost, hudba, smích, zpěv, nadšení, pozornost, pohoda, přátelství, světlo, společenství, modlitba... To je jen stručné vyjádření noci otevřených kostelů a srdcí. Více než 76 000 vstupů

více informací >>

Pokojná Noc kostelů v pražské arcidiecézi

Již pátým rokem se pražská arcidiecéze účastnila mezinárodního ekumenického projektu Noc kostelů, v němž nejde pouze o prohlídky sakrálních staveb, ale především o přiblížení duchovních a kulturních tradic v naší zemi vycházejících z křesťanství. Proto pojítkem všech otevřených chrámů a modliteben je víra, která nejen v historii vedla naše předky ke stavbám kostelů, ale především určovala způsob chování, jehož součástí je a má být i láska, odpuštění, vstřícnost a obětavost.

více informací >>

Noc kostelů 2014 v brněnské diecézi

Teplé počasí letošního pátečního večera Noci kostelů přilákalo návštěvníky do otevřených kostelů, modliteben a duchovních center nejen v jihomoravské metropoli, ale i na území celé brněnské diecéze.

více informací >>

iBohoslužby - nová nabídka portálu Noc kostelů

V těchto dnech se rozbíhá zkušební provoz internetové aplikace iBohoslužby, která doplňuje a rozšiřuje prezentace kostelů v rámci projektu Noc kostelů. Aplikace je určena nejširší veřejnosti a poskytuje přehlednou databázi křesťanských bohoslužeb a informací o kostelech a modlitebnách.

Aplikace umožňuje prezentaci všem křesťanským církvím, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR, je pro veřejnost a zároveň pro zapojené farnosti a sbory poskytována zdarma a bude postupně doplňována dalšími funkcionalitami a také aplikací pro mobilní telefony.

více informací >>

Zveme vás na Noc kostelů v litoměřické diecézi!

Již zítra, v pátek 23. května 2014, se uskuteční pátý ročník Noci kostelů. Srdečně vás tímto zveme k návštěvě 194 objektů, které budou veřejnosti zpřístupněny v rámci litoměřické diecéze.  

více informací >>

Ve františkánském klášteře byla představena letošní Noc kostelů

Organizátoři Noci kostelů v pražské arcidiecézi 20. května 2014 ve františkánském klášteře u Panny Marie Sněžné představili letošní Noc kostelů. Ta se koná v pátek 23. května a návštěvníci se ve více než 270 kostelech a modlitebnách setkají s hudbou, výtvarnými dílnami, divadlem, prohlídkami běžně nepřístupných prostor, se čtením z Bible či modlitbou.

více informací >>

Archiv aktualit »»»