YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda ČBK, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

         

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Archiv 2013

Příští Noc kostelů 23. května 2014

Noc kostelů se bude v příštím roce konat v pátek 23. května 2014.

více informací >>

Noc kostelů 2013

Koordinátoři Noci kostelů ze všech diecézí se sešli 12. - 13. června k vyhodnocení Noci kostelů, která se opět konala v celé České republice.

Noc kostelů se v naší zemi stala již tradiční událostí, vyhledávanou  mnoha tisíci zájemců vždy na přelomu května a června. Podle informací bylo ve více než 1 300 kostelech a modlitebnách v celé České republice během Noci kostelů 2013 zaznamenáno více než 450 000 návštěvnických vstupů, a to i přes velmi chladné počasí. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti.

více informací >>

Pražský tým ruší setkání po Noci kostelů

Tým, který organizoval Noc kostelů v pražské arcidiecézi, se rozhodl z důvodů povodňové situace v hlavním městě zrušit společné setkání, které se mělo konat 5. června 2013 v Arcibiskupském paláci za přítomnosti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky. Náhradní termín bude stanoven na později.

Noc kostelů v litoměřické diecézi - zapojte se do soutěže

Biskupství litoměřické vyhlásilo v rámci letošní Noci kostelů výtvarnou soutěž pro děti a fototografickou soutěž pro dospělé. Soutěže probíhají pouze na území litoměřické diecéze.

více informací >>

Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi předčila všechna očekávání

Přes nepřízeň počasí letošní Noc kostelů přilákala v olomoucké arcidiecézi více než 71 tisíc lidí, což je o čtyři tisíce více než v loňském roce. Zvýšil se také celkový počet zapojených kostelů, kaplí a modliteben. Letos jich v arcidiecézi své dveře otevřelo 197.

 

více informací >>

Noc kostelů v litoměřické diecézi

Ani nepřízeň počasí neodradila příznivce Noci kostelů od návštěvy vybraných kostelů, kaplí a modliteben. Chlad panující venku byl vykompenzován vřelým přijetím, kterého se návštěvníkům dostalo od pořadatelů. Podle průběžných výsledků (k 27. 5. 2013) bylo ve 128 z celkově 189 otevřených církevních objektů zaznamenáno více než 24 tisíc návštěvnických vstupů. Podle odhadů dosáhne celkový počet návštěvnických vstupů za celou diecézi čísla 28 tisíc.

více informací >>

Odhalení tajemství brněnských kostelů

Do cíle soutěže pro velkou sladkou odměnu za svůj výkon, se dostavilo 15 soutěžních týmů, celkem odstartovalo, stejně jako loni, 22 dvojic. V letošní pátrací soutěži po kostelích v centru Brna byli nejšikovnější Václav Široký a Jiří Šidla s výsledným časem 42 minut, na druhém místě, s odstupem jediné minuty, byly slečny Veronika Zelinková a Miriam Popelková. Všichni obdrželi na památku knihy z historie města a o jeho pověstech.

více informací >>

Noc kostelů v plzeňské diecézi triumovala nad počasím

Noc kostelů 2013 v Plzni a plzeňské diecézi je za námi, ale jen co se týká času chronosu. Moje emailová pošta se stále zaplňuje zprávami od organizátorů otevřených míst a z jejich sdělení dýchá nádherná atmosféra uvolněné radosti z dobré práce a nečekaně příjemných počtů návštěvníků Noci kostelů a jejich zájmu. Pro nás všechny je překvapením velká účast poutníků, zaznamenali jsme v Plzni a naší diecézi na 26 000 vstupů i navzdory velké nepřízni počasí. Zdá se, že programy a nabídka našich organizátorů zaujala natolik, aby lidé vyšli do deště a potěšili svá srdce.

více informací >>

Pražská arcidiecéze bilancuje Noc kostelů 2013

„Venku je chladno, ale u vás je tak příjemně…“  I to byl jeden z výroků návštěvníků letošní Noci kostelů, která v pražské arcidiecézi oficiálně začala zvoněním zvonů před 18. hodinou. Poté se rozběhl doslova maraton různých programů, které připravily jednotlivé farnosti a sbory, a to nejen v samotné Praze a okresních městech, ale i na venkově Středočeského kraje.

více informací >>

Otevřené vstupy kostelů a modliteben v ostravsko-opavské diecézi zaznamenaly na 32tisíc návštěvnických vstupů

Tisíce návštěvníků se nenechalo odradit chladným počasím a zachmuřenou oblohou a vyrazilo za „svými“ vybranými kostely pěšky, auty nebo i na kolech. Průvodcem jim byl poutnický pas a upomínkou na atmosféru Noci kostelů i motivací k návštěvě dalších míst jim byly sběratelské kartičky.

více informací >>

Noc kostelů oslovila tisíce návštěvníků

Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemců vždy na přelomu května a června. Během Noci kostelů 24. května 2013 se v České republice otevřely brány více než 1300 kostelů a modliteben.

Pořadatelé zaznamenali, že návštěvníci v posledních letech nepřicházejí do kostelů nahodile, ale přímo na konkrétní programy, které si předem vybrali z nabídky. Prohlubuje se zájem o duchovní programy a podle počtu návštěvnických vstupů také výrazně roste zájem o mimobrněnské kostely, které nabízejí často velmi kvalitní program v rodinné atmosféře místní farnosti či sboru.

více informací >>

Noc kostelů v Brně za účasti patriarchy Bartoloměje

Ekumenický patriarcha a arcibiskup Konstantinopole Bartoloměj prožije celý dnešní den v Brně a v podvečer bude přivítán v rámci programu Noci kostelů v místním pravoslavném kostele sv. Václava.

Po úvodním slově patriarchy Bartoloměje v 17.45 hodin a po projevech dalších významných hostů bude program Noci kostelů v pravoslavném chrámě sv. Václava v Gorazdově ulici pokračovat od 18.30 hodin Všenočním bděním s Akathistem na počest návštěvy divotvorné ikony Přesvaté Bohorodice – vzácné ikony, mimořádně zapůjčené z ruské metropole.

více informací >>

Archiv aktualit »»»