YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2012 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, Mgr. Joel Ruml, synodní senior, předseda ERC ČR, Mons. ThDr. Ladislav Hučko, biskup - apoštolský exarcha řeckokatolické církve v ČR, ThDr. Petr Šandera, brněnský biskup Církve Československé husitské

Petr Nečas, předseda vlády ČR, Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Alena Hanáková, ministryně kultury ČR, Ing. Stanislav Juránek, senátor obvodu Brno-město, RNDr. Alexandr Vondra, senátor za Litoměřicko a Slánsko

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje, Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje, Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, PaeDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. města Prahy, Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubice, Martin Novotný, primátor města Olomouce, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Mgr. Juraj Thoma, primátor statutárního města České Budějovice 

   
Radio ProglasXantypaTV NOE

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury

Aktuality

Archiv 2012

Příští Noc kostelů 24. května 2013

Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května 2013.

více informací >>

Dětští výherci Noci kostelů převzali ceny z rukou biskupa

Litoměřický biskup Jan Baxant předal ceny dětským výhercům výtvarné soutěže „Moje Noc kostelů“, která byla vyhlášena v litoměřické diecézi u příležitosti letošní Noci kostelů. Setkání se konalo v biskupské rezidenci v Litoměřicích v pátek 21. září 2012. Účastnilo se ho jedenáct dětí se svými rodinnými příslušníky.

více informací >>

Noc kostelů 2012 - více než 400 000 návštěvnických vstupů

Koordinátoři Noci kostelů ze všech diecézí se sešli 13. - 14. června 2012 k vyhodnocení Noci kostelů, která se konala v celé České republice v pátek 1. června 2012.

Podle informací bylo ve více než 1 200 kostelech a modlitebnách v celé České republice během Noci kostelů 2012 zaznamenáno více než 400 000 návštěvnických vstupů, a to i přes proměnlivé počasí. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti.

více informací >>

Výtvarná soutěž pokračuje

Výtvarná soutěž na téma „Moje noc kostelů“ stále pokračuje. Své obrázky mohou malí umělci zasílat až do 15. července 2012 na adresu Biskupství litoměřického.

více informací >>

Poděkování (nejen) organizátorům Noci kostelů v litoměřické diecézi

Noc kostelů, která proběhla v pátek 1. června 2012, se opět setkala s nadšeným přijetím veřejnosti. Ve 169 kostelech, kaplích a modlitebnách litoměřické diecéze bylo zaznamenáno na 25 tisíc vstupů. Návštěvníci tak odměnili několikaměsíční úsilí pořadatelů, kteří díky jejich zájmu prožili rovněž nezapomenutelné chvíle.

více informací >>

Setkání pořadatelů Noci kostelů v litoměřické diecézi

Ve středu 6. června se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích sešli zástupci organizátorů Noci kostelů za litoměřickou diecézi. Setkání se zúčastnil také Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který velice ocenil práci všech, kteří se na akci podíleli.

více informací >>

Ohlédnutí za Nocí kostelů v královéhradecké diecézi

Přinášíme krátké zhodnocení průběhu letošní Noci kostelů na území královéhradecké diecéze

více informací >>

Noc kostelů se stala nejen příležitostí k tomu, aby se lidé seznámili s kulturními památkami, ale také nabídla možnost setkání, sdílení a zastavení na cestě životem pro hledání jeho smyslu.

V Plzni ti, kteří navštívili 10 a více kostelů, získali Certifikát poutníka. Během večera a noci vystavili organizátoři přes 40 Certifikátů. V katedrále sv. Bartoloměje pozdravili účastníky Noci kostelů jak Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, tak primátor Plzně Mgr. Martin Baxa. Akce měla jiný nádech ve městech, kde byla veliká návštěvnost a jiný charakter v menších obcích. Tam to bylo většinou společenské setkání, na kterém vznikl prostor pro povídání a nabídka občerstvení.
Na většině míst akce končila modlitbou za města a obce.

více informací >>

Noc kostelů v litoměřické diecézi

Noc kostelů v litoměřické diecézi byla i letos úspěšná. Podle průběžných výsledků (k 4. 6. 2012) bylo ve 133 z celkově 169 otevřených církevních objektů zaznamenáno více než 24 tisíc návštěvnických vstupů. Podle odhadů však přesáhne celkový počet návštěvnických vstupů za celou diecézi číslo 25 tisíc. Velké poděkování patří jednotlivým týmům pořadatelů – za přípravu zajímavých programů, dobrou organizaci a osobní přístup k návštěvníkům! Díky tomu měla akce důstojný průběh.

více informací >>

Počet vstupů překročil sto tisíc

Rovněž pražská arcidiecéze hodnotí letošní Noc kostelů jako velmi úspěšnou. V pátek 1. června otevřelo své brány rekordních 222 kostelů, kaplí a modliteben z jedenácti křesťanských církví. Přípravný tým byl poprvé složen rovněž ze zástupců Ekumenické rady církví, čímž celá akce dostala výrazně ekumenický charakter. Organizátoři v jednotlivých farnostech a sborech pečlivě počítali jednotlivé vstupy a téměř vzápětí poté, co svůj program ukončili, hlásili tento počet na dispečink Noci kostelů, jenž byl v plné pohotovosti na pražském Žižkově až do samého sobotního rána. Konečné číslo poprvé překročilo sto tisíc návštěvníků a zastavilo se na číslovce 100 544.

více informací >>

Noci kostelů 2012 v olomoucké arcidiecézi se vydařila

Noc kostelů přilákala v olomoucké arcidiecézi téměř 67 tisíc lidí, o pět tisíc více než v loňském roce. Zvýšil se také celkový počet zapojených kostelů, letos jich v arcidiecézi své dveře otevřelo 185.

více informací >>

Noc kdy nevládla temnota...

Prostory prozářené světlem i potemnělé prostory spoře osvětlené svíčkami, neobvyklý ruch i majestátní ticho, rozzářené dětské oči i zavřená oční víčka, polohlasé rozhovory i hřmící hlas varhan - a hlavně zážitky které se nezapomínají - to všechno a mnohem více se událo během páteční noci na mnoha místech také v Diecézi ostravsko-opavské.
Celkem 113 otevřených kostelů přivítalo otevřenými dveřmi přibližně 30 tisíc návštěvníků. Početně vyšší zájem ve větších městech byl v řadě menších obcí vyvážen pestrým programem, který připravilo místní společenství věřících. Děkujeme všem pořadatelům za úsilí a kreativitu vloženou do příprav programů.
Děkujeme i všem návštěvníkům ochotným vydat se do míst, která jsou pro některé symbolem tmářství, avšak pro mnohé se stala místem nového zrození jako "dětí světla".   

více informací >>

Archiv aktualit »»»