YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2010 převzali

Mons. Dominik Duka, OP, předseda ČBK, arcibiskup pražský,
Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský,
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Mgr. Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví ČR

Mgr. Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje,
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., hejtmanka plzeňského kraje,
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje, MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy, Mgr. Jan Kubata, primátor města Ústí n. L., Jaroslav Kubera, primátor města Teplice, Martin Novotný, primátor města Olomouce, MUDr. Raduan Nwelati, primátor Mladé Boleslavi, PhDr. Irena Ondrová, primátorka města Zlína, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Ing. Vladislav Raška, primátor města Děčín, Ing. Pavel Rödl, primátor města Plzně

Partneři projektu:
Lange Nacht der Kirchen SkyNet, a.s. RailReklam

Mediální partneři:
Radio Proglas Český rozhlas Signály.cz Český rozhlas 6

Aktuality

Archiv 2010

Příští Noc kostelů 27. 5. 2011

Noc kostelů v příštím roce se bude konat v České i Rakouské republice v pátek 27. května 2011.

více informací >>

Závěrečné setkání pořadatelů a organizátorů Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi

Na pozvání olomouckého arcibiskupa se v pátek 25.6. sjeli do Olomouce organizátoři, pořadatelé a účinkující z celé arcidiecéze, aby nejen společně zhodnotili průběh Noci kostelů, její výsledky a výhledy do budoucna, ale i společně slavnostně zakončili své vynikající tříměsíční společné dílo.

více informací >>

Setkání koordinátorů ČR

Koordinátoři ze všech diecézí ČR se sešli 10. června v Brně k vyhodnocení Noci kostelů, která se konala poprvé v celé České republice. Podle informací z jednotlivých diecézí bylo v 418 kostelech a modlitebnách v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno 252 000 návštěvnických vstupů. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, klášterů a modliteben, i doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti.

více informací >>

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2010 v královéhradecké diecézi

Bezmála 7 000 návštěvníků přivítaly kostely ve východních Čechách. Ve 40 kostelech, z toho 5 nekatolických, byl připraven zajímavý program různého charakteru podle invence pořádajících farností a sborů. Největší účast zaznamenala katedrála Svatého Ducha (1000) a kostel Nanebevzetí Panny Marie (800) v Hradci Králové, kde přítomné pozdravil biskup Josef Kajnek; ve východočeské metropoli byla Noc kostelů mj. volným pokračováním dvou ročníků evangelizačního Týdne vzájemného poznání a porozumění.

více informací >>

Přes 11 000 vstupů do sakrálních objektů v Litoměřické diecézi

Konečně se podařilo sečíst zhruba 95% zapojených kostelů či modliteben a výsledné číslo je nám důvodem k radosti.

Děkujeme všem zapojeným za jejich aktivitu, nasazení a obětavost a doufáme, že se i příští rok sejdeme při organizaci Noci kostelů.

Napište nám, jak jste strávili tu Vaši Noc,...

Napište nám

Napište nám, jak jste prožili Noc kostelů, která místa jste navštívili a co vás v programech zaujalo. Využít k tomu můžete odkaz "Napište nám". Přivítáme vaše zážitky a postřehy z Noci kostelů.

S případnými dotazy se prosíme obracejte na koordinátory jednotlivých oblastí - viz "Kontakty", neboť aplikace "Napište nám" slouží pouze pro reakce návštěvníků Noci kostelů a neumožňuje odpovídat na dotazy. Informace ohledně přihlášení kostela jsou k dispozici na těchto stránkách pod odkazem "Informace".

více informací >>

Exkluzivní hra světel vytvořila neobvyklou kulisu pro Noc kostelů v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni

Rozzářena barevnými světly, stala se katedrála pateční večer nádhernou kulisou pro gregoriánské zpěvy a další žánry duchovní hudby. Komentované prohlídky v provedení místního faráře P. Emila Soukupa a architekta Jana Soukupa přilákaly stovky zájemců.

Ve 23:00 hod získali první návštěvníci v Plzni Certifikát poutníka

Poutnický pas se v Plzni ujal a stal se oblíbenou součástí Noci kostelů. Již kolem 23:00 hod se objevili první poutníci, s kompletním počtem razítek - byli to: Ema a Ján Slaninovi , Jana Plaňanská, Pavel Kouble,Tereza Holzmanová a Luboš Protivínský, všichni z Plzně. Aby dosáhli cíle, museli zvolit zvláštní strategii:-) Jana Plaňanská a Pavel Kouble (na fotografii) se svěřili, že putování mají "v krvi", protože už třikrát putovali do Santiago de Compostella.

více informací >>

Noc kostelů v Litoměřické diecézi hodnotí organizátoři jako velmi úspěšnou

K projektu se přihlásilo 65 církevních objektů, z toho osm ještě v poslední den. Zatím máme ohlasy z 39 míst, která navštívilo celkem téměř osm a půl tisíce lidí.

více informací >>

Veliká návštěvnost a nadšení překvapilo organizátory Noci kostelů v Plzeňské diecézi


Ze všech míst, kde se otevřely kostely přicházejí radostné zprávy od organizátorů, kteří byli zaskočeni jak počtem návštěvníků, tak jejich otevřeností. Během akce zpřístupnili nejen prostory kostelů a modliteben a nebídli zajímavý program, ale často tím nejhezčím zážitkem byla osobní setkání. Podle předběžných informací organizátoři odhadují, že v plzeňské diecézi prošlo kostely přes 16 000 návštěvníků.

více informací >>

Noc kostelů proměnila město Olomouc

Tisíce zájemců proměnily centrum noční Olomouce na prostor pro společné setkání.  Na 22 500 vstupů do kostelů v samotném městě Olomouci vypovídá o obrovském zájmu s jakým se tato akce setkala. A reakcí návštěvníků byly jednoznačně radost, nadšení a obdiv. V celé arcidiecézi bylo zaznamenáno téměř 40 000 vstupů a odevšad máme pozitivní a radostné reakce.

více informací >>

Noc kostelů předčila očekávání

Během celé Noci kostelů panovalo v kostelích pražské arcidiecéze nadšení z této velmi zajímavé akce. Radost prožívali nejen návštěvníci křesťanských chrámů, ale také sami organizátoři. V kostelích pražské arcidiecéze zaznamenali organizátoři přes 50 000 návštěvnických vstupů.

více informací >>

Archiv aktualit »»»